Zwalm lanceert subsidies voor aankoop van gronden voor natuurgebieden

De gemeente Zwalm wenst te focussen op het uitbreiden van het groenaanbod en van natuurgebied met aandacht voor meer biodiversiteit.

Zwalm behoort tot één van de gemeenten in Vlaanderen met het laagste percentage aan beschermde bossen en andere natuurgebieden. De norm is dat 2,5% van de gemeentelijke oppervlakte natuurgebied zou moeten zijn, terwijl we in Zwalm slechts komen aan zo’n 0.5%.

Het is daarom aangewezen om het verwerven van gronden met als doel deze in te richten en/of te beheren als natuurgebied extra te stimuleren.

De gemeente Zwalm wenst daarom een bijdrage te leveren tot de aankoop van natuurgebieden middels een subsidie die zowel voor natuurlijke personen als verenigingen kan aangevraagd worden. Per jaar is hiervoor 7.500€ voorzien.

“We wensen een inhaalbeweging te maken voor wat betreft de natuurgebieden, binnen de budgettaire mogelijkheden van onze gemeente” stelt voorZwalm-Groenschepen Francia Neirinck, bevoegd voor o.m. natuur, milieu & klimaat.

Alle informatie, de voorwaarden en het reglement zijn terug te vinden op https://www.zwalm.be/subsidiewijzer/gemeentelijke-subsidie-aankoop-natuurgebieden.aspx