Illustratieve foto © Google Maps

In Sint-Goriks-Oudenhove mogen 44 populieren gekapt worden

Het college van burgemeester en schepenen leverde de nodige omgevingsvergunning (de vroegere kapvergunning) af voor het vellen van vier populieren die opgroeiden langs een beek vlakbij de Populierenstraat in Sint-Goriks-Oudenhove.

Deze bomen maken weliswaar geen deel uit van een bos maar wel van een bomenrij, bestaande uit populier en wilg, die zich bevindt binnen het VEN-gebied Steenbergse Bossen. Omdat de bomen dus een klein landschapselement met ecologisch en landschappelijk belang vormen, is een heraanplant nodig zodat er door de kapping van de populieren geen tussenruimtes van meer dan 6 meter ontstaan en de bomenrij over de volledige lengte in stand gehouden wordt. Ook mag de naastgelegen waterloop (zonder categorie) niet beschadigd worden.

Nog in Sint-Goriks-Oudenhove mogen ook 40 populieren tegen de vlakte die in lijnverband vlakbij de Traveinsbeek tot volle wasdom zijn gekomen en minstens 35 à 40 jaar oud zijn. De bomen bevinden zich niet binnen een habitatrichtlijngebied of een GEN-gebied maar vormen wel een klein landschapselement. Alhoewel door de aanvrager geen heraanplant werd voorgesteld, moet daarom de natuurschade ingevolge het vellen van de bomen toch hersteld worden door het heraanplanten van minstens evenveel inheemse streekeigen boomsoorten zoals zomereik, winterlinde, wilg en/of opnieuw populier. Kappingen (en ruimingen) mogen niet gebeuren tussen 15 maart en 1 juli.