RUP zonevreemde bedrijven vernietigd door Raad van State. Milieufront Omer Wattez wint andermaal


Geraardsbergen. Op dinsdag 1 juni 2021 vernietigde de Raad van State, op vraag van de vzw Milieufront Omer Wattez, het op 5 september 2017 door de gemeenteraad van de stad Geraardsbergen definitief vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’, in zoverre het betrekking heeft op zeven deelplannen. De Raad van State oordeelt dat de stad Geraardsbergen ten onrechte voorbij is gegaan aan het richtinggevende gedeelte van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin bepaald is dat zonevreemde bedrijven gelegen binnen de Dender- of Markvallei en in het beboste heuvellandschap “op termijn geherlokaliseerd” moeten worden.

Det RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ biedt aan 3 bedrijven rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Deze bedrijven, die zich momenteel of bij uitbreiding niet in een daartoe bestemde zone bevinden en daardoor in hun bestaanszekerheid of toekomstmogelijkheden zouden worden bedreigd, krijgen nu een planologische oplossing. Waar mogelijk hebben ze dankzij het RUP ook (beperkte) mogelijkheden gekregen om te breiden. In het RUP werden 10 deelplannen opgenomen maar bij arrest van 1 juni 2021 van de Raad van State werden de deelplannen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vernietigd.

Julien Borremans

Voor meer info: https://www.geraardsbergen.be/rup-zonevreemde-bedrijven