ilustratie beeld

Studiebeurs voor Oosterzelenaren

Stichting in Henegouwen stelt beurs ter beschikking

Lezers brief:

Nuus lezer Guido De Munter ziet al vele jaren in het Staatsblad dat de Provinciale Commissie van Studiebeurzenstichtingen in Henegouwen ook een beurs ter beschikking stelt van Oosterzeelse studenten. Net als Guido De Munter vragen wij ons af of iemand daar al gebruik heeft van gemaakt, of dat gekend is in Oosterzele en wat de stichter van de beurs met Oosterzele te maken heeft. (R17, foto’s DDL)

In de lange tekst, die op 10 mei jongstleden in het Staatsblad is verschenen, staat onder andere: Cat. A : Een beurs van 200 euro voor de universitaire studies en ten behoeve van :
1. de afstammelingen van de stichters BAUDOUX en BONTE;
– de bloedverwanten van de stichter COSYNS of van zijn echtgenoten JOURET Nathalie en LEUS Véronique;
– de onvermogende bloedverwanten van de stichter DESROBERT-MASURE, de koor-zangers van de kathedraal te Tournai, de onvermogende studenten afstammelingen van de personen op de lijst gevoegd bij de constitutieve akte van de Société du Casino Montois en de studenten geboren of wonende te Mons:
– de naaste bloedverwanten van de stichter BAVE;
– de bloedverwanten van de stichter DESORBAIS met voorkeur voor de studenten die zijn naam dragen.
– de bloedverwanten van de stichter DELGHUST en de stichters PETIT en MANESSE.
2. de bloedverwanten van de volgende personen :
CASTAUX Remy uit Frameries, DEHON Simon uit Wasmes, DUPONT Pierre uit Mignault, DUCARME Gérome uit Anderlues, GUILLEMIN Mathieu uit St Amand-lez-Fleurus, HECQUET Thomas uit Dour, MORMAL Jacques uit Mellet-lez-Fleurus, PIERLOT Grégoire uit Soignies, en van alle oude monniken van de Abdij te Oignies en de studenten uit Sasseignies.
3.  de studenten van Brakel, Oosterzele, Ath, enzovoort. De familienamen van Bonte, Jouret, Leus, Petit, Dupont, komen voor in Oosterzele, ook Cosyn en Cosijn (zonder s). De aanvragen, met onder andere een uittreksel van de geboorteakte, een getuigschrift van goed gedrag en zeden, een schets van de stamboom en bewijsstukken,…dienen gericht aan het Secretariaat van de Commissie voor de Studiebeurzen, Vieux Chemin de Binche 489A, 7000 Bergen, voor 31 juli 2021.  De volledige tekst staat in het Staatsblad van 10 mei 2021, van blz. 47.358 tot blz. 47.366, gemakkelijk via internet te vinden.