Wachttijd sociale woning loopt op tot vijf jaar. Nieuwbouw wordt onbetaalbaar. Ellenlange wachtlijst

Forse inhaalbeweging in Geraardsbergen


Geraardsbergen/Aalst. In haar jaarverslag merkt de Sociale Huisvestingsmaatschappij op dat de vraag en de nood naar kwalitatief en betaalbaar wonen groot is, terwijl het aanbod beperkt blijft. Er staan 6376 kandidaat-huurders op de wachtlijst. De wachttijd loopt op tot gemiddeld vijf jaar voor er een woning wordt toegewezen. In Geraardsbergen doet SHM Denderstreek een forse inhaalbeweging. Momenteel zijn er in totaal 403 woningen gerealiseerd en gepland, waarvan maar liefst 222 gepland. Nieuwbouw wordt onbetaalbaar.

Momenteel zijn 538 woonentiteiten in uitvoering en nog eens 750 entiteiten werden vorig jaar op de planning gezet voor de komende jaren. Een noodzaak want de wachtlijst is lang, de vraag is groot en het aanbod aan kwalitatief, betaalbare woningen en appartement is te klein. SHM Denderstreek heeft op vandaag 2347 woningen en appartementen in zijn patrimonium maar ook 6376 kandidaat-huurders op de wachtlijst! Gemiddeld 5 jaar moet een kandidaat-huurder geduld opbrengen voor er een nieuwe of vrijkomende woning kan worden toegewezen.

Protesten jagen de prijzen de hoogte in
‘Dat die termijn om laag moet, staat buiten kijf. Maar dan moet er worden gebouwd want het bestaande patrimonium volstaat niet. Met grote renovatieprojecten van bestaande sites alleen realiseren we geen inhaalbeweging. Nieuwbouw is het enige antwoord maar vaak niet populair. Niemand ziet graag ‘groen’ verdwijnen’, geeft communicatiemanager Mieke Dobbenie mee.

‘Uiteraard kan daar begrip voor worden opgebracht’, vult Mieke Dobbenie aan, ‘Maar dat protesterende buurtbewoners hierdoor de prijzen van vastgoed in eigen regio de hoogte injagen, beseffen ze niet. Het is, zacht uitgedrukt, een spijtige zaak voor iedereen. Tenslotte zullen ook hun kinderen en kleinkinderen op termijn graag in eigen regio een eigen woning kopen. Maar de wet van de markt, van vraag en aanbod bepaalt de prijs.’

De vraag is groot maar het aanbod (nieuwbouw) woningen laag met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. ‘Onbetaalbaar wordt het, zelfs voor tweeverdieners. Dat registreerden we ook het voorbije jaar door een nieuwe toename van kandidaat-kopers. Meer en meer gezinnen slagen er enkel nog in via een sociale koopwoning en lening een eigen huis te kopen.’

Forse inhaalbeweging in Geraardsbergen
SHM Denderstreek zet volop in om, in overleg met steden en gemeenten, met de omwonenden, betrokken architecten en studiebureaus te zoeken naar leefbare woonoplossingen, -uitbreidingen voor iedereen. Dat dit enkel mogelijk is door meer nieuwbouwprojecten is een realiteit waar we niet omheen kunnen.

In Geraardsbergen doet SHM Denderstreek een forse inhaalbeweging. Momenteel zijn er in totaal 403 woningen gerealiseerd en gepland, waarvan maar liefst 222 gepland. In Goeferdinge komen 38 huur- en 34 koopwoningen bij. Dan zijn er nog projecten lopend aan de Arme Klaren, de Hoogkouter te Idegem en de Dagmoedstraat te Schendelbeke. In het Ooievaarsnest te Schendelbeke staan er momenteel 40 huur- en 10 koopwoningen. In de volgende fase komen er nog eens 54 woonentiteiten bij, ondergebracht in 4 gebouwen, waaronder 6 mindervalide appartementen.

Julien Borremans