Geen positieve ademtesten, wel weer positieve drugstesten. Rijbewijzen ingetrokken. Voertuigen in beslag genomen.


Geraardsbergen. De verkeersdienst van de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde hield op zaterdag 5 juni een controle in het kader van de lopende BOB-campagne ‘Mijn BOB is TOP’, die op 4 juni officieel van start ging. Ook dinsdag 8 juni werd er een BOB-controle uitgevoerd, waarbij ook aandacht was voor het dragen van de gordel en het gebruik van de gsm achter het stuur.

Resultaten controle 5 juni
In totaal werden in Lierde 42 ademtesten afgenomen. Deze resulteerden allen negatief.
Ook werden 7 testen ‘drugs in het verkeer’ afgenomen.  4 bestuurders testten positief.  Het rijbewijs van 2 bestuurders werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.  Een andere chauffeur – die positief testte – was bestuurder van een bromfiets.  Deze bromfiets werd ingehouden.  De laatste bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen.  Alle nodige processen-verbaal werden opgemaakt.

Verder werden er 2 niet-ingeschreven voertuigen uit het verkeer gehaald,  één ervan was ook niet gekeurd. Beide nummerplaten werden in beslag genomen en de nodige processen-verbaal werden opgemaakt.  Verder werden 2 niet-verzekerde voertuigen in beslag genomen, waarvan één voertuig ook niet was gekeurd.

3 chauffeurs beschikten niet over het nodige BE rijbewijs.  1 bestuurder was ook niet in orde met de ladingzekering en de technische eisen.  Een andere bestuurder beging een inbreuk op het gebruik van een handelaarsplaat.  Deze handelaarsplaat werd in beslag genomen en alle nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Resultaten controle 8 juni
In Ophasselt werden 15 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Iedereen blies ‘safe’! Tevens werden 2 negatieve drugstesten uitgevoerd. Er werden tevens verschillende processen-verbaal voor verschillende feiten opgesteld, waaronder keuring en inschrijving, gsm-gebruik achter het stuur en gordeldracht.

https://www.politie.be/5428/nieuws/eerste-bob-controles-starten-top-iedereen-blaast-safe