© Facebook Egmonts EK Dorp

Zottegem handhaafde toewijzing concessie EK-voetbaldorp

Zoals drie jaar geleden ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal dat toen van 18 juni tot 15 juli 2018 plaatsvond, hebben de plaatselijke cafés Avenue en De Zoeten Inval ook nu naar aanleiding van het 16de Europees voetbalkampioenschap voor landenteams de handen in elkaar geslagen om het Zottegemse marktplein grotendeels om te toveren tot EK-voetbaldorp. Subjectieve voorstelling van de feiten, onvolledige informatie en/of totale onwetendheid over wanneer, hoe enz. daarvoor de nodige vergunning werd toegekend, maken blijkbaar dat hierover allerlei praatjes en welles-nietesdiscussie, geruchten en onwaarheden de ronde doen en daarom heeft NUUS op vraag van lezers de moeite gedaan om de gang van zaken rond de toewijzing van deze concessie op te snorren en hierna kort samen te vatten.

Nadat de kwalificatie van de Rode Duivels voor het EK 2020 vaststond, besliste het stadsbestuur om, zoals voor het WK 2018, ook voor dit tornooi een voetbaldorp in te richten op de Markt. Met het oog hierop werd een leidraad met toewijzingscriteria, technische bepalingen enz. gepubliceerd en tegen de vooropgestelde einddatum van 17 februari 2020 vielen er zeven kandidaturen voor de concessie in de bus. Hiervan werden volgende vier weerhouden en uitgenodigd om in de zitting van het schepencollege op 2 maart 2020 hun dossier toe te lichten: Cocoon/Cavavan, vzw Future is ours, Kaffee Planchee/James/ZKV De Jumpers/S-Sound en Avenue/De Zoeten Inval. Op 16 maart 2020 werd dan de concessie van het EK-voetbaldorp verleend aan laatstgenoemde kandidaat en tegelijk werd toen ook al beslist om deze toewijzing te handhaven in geval de UEFA het EK-tornooi omwille van de coronapandemie zou verplaatsen naar deze zomer 2021 (hetgeen het geval is geworden). Er werd dus geen nieuwe (tweede) procedure voor de concessietoewijzing uitgeschreven. Volledigheidshalve kunnen we ook nog vermelden dat de concessievergoeding werd vastgelegd op 3.184,80 euro.