Brakelse gemeenteraad nam veel tijd om over veiligheid te spreken op de Rijdt

Vlaams Belang ontrolt spandoek vlak voor gemeenteraad

Het Vlaams Belang ontrolde vlak voor de gemeenteraad in Brakel een spandoek met de boodschap: ” Stop agressie en zinloos geweld. Het reageerde hiermee op de incidenten die plaats vonden de afgelopen weken met o.m.:  brandstichting en een vechtpartij vorige week. Voor alle oppositiepartijen is de maat vol en moeten er serieuze maatregelen worden genomen.

Er waren dan ook heel wat vragen over de veiligheid die werden gesteld door Jan Haegeman (N-VA), Bart Morreels (CD&V) en Veronique Lenvain ( VB) die deels overlappend waren.

 

Brakelse politie heeft onvoldoende man- en vrouwkracht om overlast aan te pakken. N-VA pleit andermaal voor fusie politiezones.

N-VA-raadslid Jan Haegeman wijst op de systeemfouten in de politiezone, waardoor er onvoldoende ‘blauw op straat’ ter beschikking is om de problemen tijdig aan te pakken.

 

Gemeenteraadslid Jan Haegeman (N-VA): “De overlast op de Rijdtmeersen is geen nieuw fenomeen. Al zeker sinds 2018 zijn er regelmatig kleine incidenten, meer dan eens druggerelateerd. Men heeft dat veel te lang met de mantel der liefde willen bedekken in plaats van meteen kordaat op te treden. Wat vandaag gebeurt, dat kan je niet opvangen met een parkopzichter of een GAS-ambtenaar. Dit vereist politie-inzet. Maar daar wringt het schoentje: onze politiezone beschikt gewoonweg over onvoldoende capaciteit.

Volgens Jan Haegeman doen de agenten wat ze kunnen, maar is er te veel werk voor te weinig mensen.

Jan Haegeman (N-VA): “De politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm is ongeveer 150km² groot. Dat is maar een peulschil kleiner dan de stad Gent, inclusief haven. In dat hele gebied is gewoonlijk slechts één politiepatrouille op weg. Eén!!! Die patrouille moet verkeersovertredingen opvolgen, alcoholcontroles afnemen, schooltoezicht houden, interventies uitvoeren,… en bovendien één keer per uur patrouilleren langs de woningen van minister De Sutter en minister De Croo. Terwijl zeker die laatste – zo bewijst zijn lege stoel in de gemeenteraad – toch nooit thuis is. Een mens vraagt zich af of men überhaupt ooit tot bijvoorbeeld snelheidscontroles kan overgaan? Laat staan op regelmatige basis patrouilleren langs De Rijdtmeersen… Hoe triest is het niet dat – hoewel het politiekantoor aan de overzijde is – men bijstand moet oproepen uit andere zones om een interventie te doen in ons recreatiedomein?”

Het N-VA-gemeenteraadslid wijst de blauwe grootheidswaanzin met de vinger.

Jan Haegeman (N-VA): “De Brakelse liberalen wilden kost wat kost dat Brakel zijn eigen politiezone zou hebben. Er is daarom bijvoorbeeld bijzonder veel geïnvesteerd in het zogenaamde ‘politiepaleis’, nog zo’n prestigeproject. Maar met stenen en beton los je de onveiligheid niet op. Wij hebben er van in het begin voor gepleit naar één grote politiezone te gaan voor de Vlaamse Ardennen, met een politiepost in de verschillende gemeentes, zoals dat nu ook in Maarkedal en Zwalm het geval is. Dat maakt dat je heel wat efficiëntiewinsten kan boeken, administratieve diensten kan clusteren, expertise kan bundelen en finaal: meer mensen overhoudt OP het terrein. Maar het komt steeds weer op hetzelfde neer: Brakels blauw meent dat wij ons stedelijke allures moeten aanmeten. Wel: ze hebben gekregen wat ze wilden in de vorm van kleinstedelijke criminaliteit…”

Mogelijke fusies

Intussen blijken de geesten wel te rijpen. Na enige druk uit de ander gemeentes van de Brakelse politiezone, werd inmiddels een studie opgestart om de effecten van een eventuele fusie met de politiezones Vlaamse Ardennen (met onder meer Oudenaarde) en Ronse te onderzoeken.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) ontkende niet dat er problemen waren met de capaciteit. “Er zijn vacatures maar we krijgen ze gewoon niet ingevuld. Dat probleem stelt zich op veel plaatsen maar is momenteel wel acuut.

De samenwerking tussen de politiezones loopt goed om bijstand te verlenen als het nodig is. De lokale politie Brakel heeft ook al bijstand geleverd in andere  zones.”

Zo’n twee jaar terug werd met veel tam tam een plan voorgesteld  waarbij verenigingen mee de sociale controle gingen opvoeren – wat is er van dit plan?

Heel wat politie interventies  Dit was ook zo in juni 2019 – nu twee jaar terug
Commissaris John Pieteraerens  (juni 2019) : “In de loop der jaren noteerden wij er minstens 60 politietussenkomsten, gaande van vandalisme over drugoverlast tot steaming.
Een meer gerichte aanpak naar overlast op het domein drong zich op. Daarom zijn wij in overleg gegaan met tal van personen en organisaties die vaak gebruik maken van het domein.”

Het plan zie NUUS – juni 2019

Verenigingen gaan de sociale controle mee opvoeren in recreatiegebied De Rijdt – NUUS

Stefaan Devleeschouwer: ” Door corona had de politie heel wat extra werk te doen want het waren abnormale tijden.

Wat mogelijke samenwerking – fusies tussen verschillende politiezones zijn er mogelijkheden op termijn. Een belangrijk punt is over het hoofd gezien met name het financiële plaatje. Hier moet op zijn minst meer duidelijkheid in komen.

Gemeenteraadslid Hedwin De Clercq vroeg of het niet mogelijk is om meer camera’s te plaatsen.  Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde hierop dat het onbegonnen werk is om al die beelden na te kijken. Je moet er een batterij personeel opzetten en dan nog.

Wat betreft het patrouilleren bij premier De Croo en vice-premier De Sutter zei burgemeester Devleeschouwer   dat federale politieploegen geregeld deze karwei op zich nemen.