© AlbiF via Pixabay

Zottegem: nog 35 populieren mogen ook tegen de vlakte

In een vroeger NUUS-bericht – zie via deze link – kon u lezen dat in Sint-Goriks-Oudenhove 44 populieren mogen worden gekapt. Daarnaast leverde het college van burgemeester en schepenen ook de nodige omgevingsvergunning (de vroegere kapvergunning) af voor het vellen van 27 populieren die tot volle wasdom zijn gekomen, in lijnverband en omgeven door landbouwgronden, ten zuiden van de dorpskern van Sint-Maria-Oudenhove. Door de aanvrager werd geen heraanplant voorgesteld maar omdat er dan duidelijk sprake zou zijn van natuurschade en ook uit ecologisch en landschappelijk oogpunt zullen de gevelde bomen toch moeten vervangen worden door minstens evenveel hoogstammige streekeigen soorten zoals zomereik, wilg of opnieuw populier die ook tot volle uitgroei moeten gebracht worden.

Aan Ter Goten in Grotenberge mogen acht populieren tegen de vlakte die deel uitmaken van een bomenrij en aldus een klein landschapselement met ecologisch en landschappelijk belang vormen. Daarom is het aangewezen dat op dezelfde locatie en met behoud van dezelfde lengte van de bomenrij een heraanplant gebeurt met inheemse standplaatsgeschikte boomsoorten. Door de aanvrager was een heraanplant van meer dan 20 hoogstammige fruitbomen en een gemengde heg van 100 meer voorgesteld. Ook mag de naastgelegen holle weg die als biologisch zeer waardevol en verboden te wijzigen vegetatie ingekleurd is, niet beschadigd worden bij het kappen. Kappingen (en ruimingen) mogen niet gebeuren tussen 15 maart en 1 juli.