Eerste spadesteek voor nieuw zwembad in Brakel

Woensdag 23 juni werd om 18.30 uur de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe
zwembad in Brakel. Dat gebeurde in het bijzijn van alle zwembadmedewerkers en het schepencollege. Het was schepen voor sport Marc De Pessemier die met een klein kraantje de eerste spadesteek mocht doen.  Ook zweminitiator Frank Persijn van zwemclub Brakel Swimming Team was erbij. Zij zijn blij dat het nieuwe zwembad hun tweede thuis kan worden. “Het nieuwe zwembad wordt een topbestemming voor sportieve zwemmers.”, aldus de zweminitiator.
Alle medewerkers van het huidige zwembad Poseidon waren aanwezig voor de eerste
spadesteek van het nieuwe zwembad. Ze zijn dan ook bijzonder opgetogen met de start
van de werken. “Vanaf dit moment gaan we het nieuwe zwembad echt zien groeien”,
aldus zwembadbeheerder Nicky Van der Schueren. “Ik zal vaak langskomen om de
werken te bekijken.”. Als alles volgens plan verloopt, kan het nieuwe zwembad in het
najaar van 2022 de eerste zwemmers verwelkomen.

Zwembad en sporthal worden verbonden
“De werken brengen ook vernieuwingen in de sporthal”, zegt Nicky. Het nieuwe zwembad
wordt gebouwd naast de sporthal en beiden zullen met elkaar verbonden worden. Die
verbinding komt tot stand via een gemeenschappelijke cafetaria. Vanuit de cafetaria zal
het mogelijk zijn om zowel de sporters in de sporthal als de zwemmers aan het werk te
zien. De zwembadbeheerder is dan ook enthousiast: “Vooral voor ouders is dat
belangrijk, want we geven elke week aan zo’n 180 kinderen zwemles. Daar komen nog
eens de ouders van de sportlessen in de sporthal bij. Op die manier valt er in de cafetaria
altijd wel iets te zien. De combinatie van zicht op de sporthal en zicht op het zwembad
zal leven brengen in de cafetaria.”

Zwemclub
Het nieuwe zwembad brengt nog meer leven. Om zoveel mogelijk doelgroepen te
bereiken zal naast de huidige activiteiten waarbij scholen, verenigingen en clubs gebruik
maken van het zwembad ook een nieuwe zwemclub worden opgericht: Brakel Swimming
Team (BST). De zwemclub voorziet een aanbod voor jongeren en volwassenen. De club
wordt geleid en begeleid door gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers. “We zullen
ook float-fit aanbieden, dat is een soort yoga of pilates op het water. Op die manier zijn
we een zwemclub voor iedereen”, besluit zweminitiator Frank Persijn.

X