Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad is opnieuw op zoek naar een communicatiemedewerker en wil ook een deskundige inburgering en flankerend onderwijs aanwerven (beiden voltijds en m, v, x). Informatie over toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, aanbod en selectieprocedure enz. is via www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren kan tot vrijdag 20 augustus e.k. De selectie gebeurt door het externe bureau CC Select uit Brussel.

 

  • Bos+ Vlaanderen vzw heeft zijn oog laten vallen op vier landbouwpercelen in Sint-Goriks-Oudenhove binnen het habitatgebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen’. Deze organisatie zou die gronden proberen te verwerven (één ervan is nog in pachtgebruik door een hobbylandbouwer) om er een bos van 1,77 hectare aan te planten en deed hiervoor al op voorhand een aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen heeft alvast reeds beslist aan Bos+ de nodige vergunning te verlenen voor het bebossen van die percelen.

 

  • Ter hoogte van de Gentsesteenweg 38-40 in Grotenberge bevindt zich een (ingerichte) bron waar buurtbewoners vroeger water kwamen halen. Doordat de bron een stuk lager gelegen is dan het voetpad aldaar, creëert ze echter een gevaarlijke situatie zowel voor voetgangers als andere weggebruikers en daarom besliste het stadsbestuur, teneinde de aanwezigheid van de bron beter te accentueren, om plooibakens te laten plaatsen rond de bron, weliswaar op zo’n wijze dat ze geen plaats innemen op het voetpad.