Stephan Bourlau over het Abdijpark: ‘Ik ga persoonlijk onderzoeken waar al dat geld aan besteed is.’


Geraardsbergen. Zaterdag 3 juli werd het Abdijpark plechtig geopend. Er vielen niet alleen positieve maar ook enkele kritische bemerkingen te noteren. Gemeenteraadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) vraagt zich openlijk af of dit nu het resultaat is van anderhalf jaar werken en anderhalf miljoen euro. ‘Ik ga persoonlijk onderzoeken waar al dat geld aan besteed is’, geeft Stephan Bourlau nog mee.

Zaterdag 3 juli werd het Abdijpark in het centrum van de stad plechtig geopend. Er vielen heel wat positieve reacties te noteren, maar er zijn ook enkele kritische geluiden. Zo vraagt gemeenteraadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) zich af of dit nu het resultaat is. ‘Toen ik begin deze week door het park liep, dacht ik dat de werken nog in volle gang waren. Het Abdijpark heeft me een slordige, rommelige en wanordelijke indruk. Is dit dan het resultaat van anderhalf jaar werken en anderhalf miljoen euro?’

Persoonlijk onderzoek naar de uitgaven
Stephan Bourlau wijst erop dat de werken veel langer duurden dan gepland. ‘Anderhalf jaar werken aan een park zoals het er nu bijligt, is heel erg lang. Ik kan begrijpen dat de baggerwerken meer tijd in beslag namen, maar dat neemt niet weg dat de resultaten de lengte van de werken niet rechtvaardigen.’ Tijdens het gesprek verwijst Stephan Bourlau naar de keermuur aan de vijver die door de werken verzakte en in de vijver dreigde te belanden. ‘Het herstel van de keermuur heeft ook voor het nodige uitstel gezorgd.’

‘Anderhalf miljoen euro voor de staat waarin het park zich nu bevindt, is heel veel geld’, bedenkt Stephan Bourlau zich. ‘Ik vraag me af waar al dat geld naartoe is gegaan. Het kan niet anders dan dat daar goed is aan verdiend.’ Raadslid Bourlau zal het nodige doen om na te gaan wat de werkelijke kost van de werken zijn. ‘Ik ga persoonlijk onderzoeken waar al dat geld aan besteed is.’

Meerkost gaat naar de baggerwerken
Op de opmerking over de meerkost van het Abdijpark gaf schepen van Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont (CD&V) in een interview met Nuus (3/07/2021) volgend antwoord: ‘De meerkost die aan het project verbonden is, komt door het slib dat we uit de vijver hebben gehaald. Er werd zowat 4000 m³ slib gebaggerd, wat veel meer was dan verwacht. Het was de bedoeling om het slib te hergebruiken, maar de kwaliteit was van dien aard dat de bodembank besliste om het slib af te voeren. Daar ligt het budgettair verschil.’ Gemeenteraadslid Stephan Bourlau: ‘Ook dat zal ik in mijn persoonlijk onderzoek meenemen.’

Julien Borremans

Heraangelegd Abdijpark plechtig geopend. ‘Een geslaagde combinatie van cultuur, natuur en geschiedenis.’

Fernand Van Trimpont (CD&V): ‘Het Abdijpark is een verbindingspool die rekening houdt met de biodiversiteit.’