Geraardsbergen neemt concrete maatregelen tegen dramatische weerfenomenen

Burgers worden uitgenodigd projecten in te dienen


Geraardsbergen. De dramatische regenval van de afgelopen dagen heeft het stadsbestuur aangezet om een batterij aan maatregelen af te kondigen om de bewoners voor te bereiden op de dramatische weerfenomenen van de afgelopen weken. Naast stimulerende maatregelen nodigt het stadsbestuur de bevolking uit om concrete projecten in te dienen.

‘De enige manier om met deze dramatische weerfenomenen van de afgelopen weken in de toekomst leren om te gaan, is door water terug ruimte te geven’, geeft Guido de Padt mee. In Geraardsbergen wordt al enkele jaren gewerkt volgens de strategie van de Meerlaagse Waterveiligheid, ook wel omschreven als de strategie van de 3P’s (Preventie, Protectie en Paraatheid). ‘Het voorkomen van wateroverlast kan voorkomen worden door het water terug de nodige ruimte te geven en de natuur en stad als spons te laten fungeren’, meent burgemeester De Padt.

Maatregelen
De ruimtelijke ordening zal moeten worden aangepast. Het stadsbestuur heeft daarvoor een aantal initiatieven lopen, zoals signaalgebieden, pilootproject grondruil, PRUP afbakening kleinstedelijk gebied, onthardingsmaatregelen…

‘Het lokaal bestuur wil deze milieuvriendelijke maatregelen stimuleren door een premie te geven van 50% met een maximum van €625 voor de aanleg van regenwaterputten en infiltratievoorzieningen. Daarnaast wordt ook de aanleg van geveltuintjes gratis voorzien’, aldus Guido De Padt.

De stad Geraardsbergen wil de burgers ook sensibiliseren om hun woning te beschermen tegen overvloedige regenval. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van een waterdichte coating, het afdichten van openingen, het afgraven van de tuin, het plaatsen schotten… ‘Het lokaal bestuur van Geraardsbergen stimuleert deze maatregelen eveneens via een premie die 50% van de kosten dekt, met een maximum van €250’, geeft Guido De Padt mee.

Participatie
Het stadsbestuur nodigt de bevolking ook uit om zelf klimaatvriendelijke voorstellen in te dienen. ‘We zorgden intussen voor de invoering van het burgerbudget, waarbij inwoners voorstellen met een publiek karakter kunnen indienen om de buurt, de wijk of de stad te verbeteren’, besluit Kristin Vangeyte, schepen voor Participatie.

Het burgerbudget kan ingediend worden voor een klein project (max. €3.000) of een groot project (max. van €25.000). Per jaar wordt €100.000 voorzien.

Julien Borremans