‘Vandaag moeten we de prijs betalen voor de onbegrijpelijke beslissingen uit het verleden.’

Groen pleit voor een betonstop in overstromingsgevoelige gebieden


Bouwgronden in overstromingsgevoelig gebied


Geraardsbergen. Groen pleit resoluut voor een betonstop in overstromingsgevoelig gebieden. ‘Het was een grove fout van de vroegere legislaturen om overstromingsgevoelige zones als bouwgrond in te kleuren.’ De stad Geraardsbergen heeft in het verleden bij de Raad van State verschillende blauwtjes opgelopen omdat het stadsbestuur zijn eigen RUP niet naleeft. Nog steeds is het de politiek om zonevreemde bedrijven in overstromingsgevoelig gebied onder te brengen, aldus Groen. Groen verwacht van burgemeester Guido De Padt (Open Vld) duidelijke taal en concrete acties.

Groen Geraardsbergen heeft in het verleden meermaals aangedrongen bij de lokale overheid om de ruimtelijke wanorde, die al jaren bezig is, bij te sturen. ‘Het was een grove fout van de vroegere legislaturen om overstromingsgevoelige zones als bouwgrond in te kleuren’, aldus Groen. Groen Geraardsbergen wijst erop dat de versnippering van de bebouwing de klimaatproblemen eerder in de hand werken. ‘Onze open ruimte en overstromingsgevoelige gebieden werden en worden verkocht aan projectontwikkelaars en betonboeren.

Herlokalisatie
Volgens Groen heeft de stad blijkbaar haar lesje nog niet geleerd. ‘Zo werd een door de stad goedgekeurd Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor 10 zonevreemde bedrijven, gelegen in een overstromingsgevoelige vallei, voor 7 van de 10 bedrijven door de Raad van State vernietigd. De Raad van State deed dit omdat de plannen ofwel in strijd waren met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat door de stad werd goedgekeurd of omdat er geen rekening werd gehouden  met wateroverlastproblemen (een gebrekkige watertoets).’

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Geraardsbergen is het volgende vastgelegd: ‘Bedrijven gelegen binnen de Dender- of Markvallei en in het beboste heuvellandschap (buiten de kernen) moeten op termijn geherlokaliseerd worden naar ofwel een lokaal bedrijventerrein wanneer het een kleine onderneming betreft, ofwel een regionaal bedrijventerrein als het gaat om een groot bedrijf.’ Door de bedrijven toch zone-eigen te maken op hun huidige locatie heeft de stad haar eigen beleidsplan naast zich neergelegd. Net hierover is de Raad van State gestruikeld, aldus Groen.

Bouwgronden in overstromingsgevoelig gebied
In de Majoor Van Lierdelaan waren er op 14 november 2010 ernstige overstromingen. ‘De provincie heeft nadien 5 huizen die er instonden, en in het verleden al vele malen last gehad hebben van overstromingen, onteigend en afgebroken.  Momenteel loopt er een openbaar onderzoek met de aanvraag om twee bouwgronden te maken pal naast de afgebroken huizen en in volle overstromingszone. Het zou onbegrijpelijk zijn mocht de stad deze bouwaanvraag laten passeren.’

‘Onze burgervader heeft ferme woorden gesproken ten aanzien van de minister van Omgeving Zuhal Demir die de gemeenten en steden opriep om niet langer te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Probleem is dat hij tegelijkertijd warm en koud blaast. Langs de ene kant worden riskante projecten zelden of nooit tegengehouden, en langs de andere kant is er de roep om dwingende maatregelen. Vandaag moeten we de prijs betalen voor de onbegrijpelijke beslissingen door bebouwing toe te laten in open ruimte waardoor overstromingen mee mogelijk werden gemaakt.’

Julien Borremans