Weldra shop & go-parkeerplaatsen in Zottegems stadscentrum

In een vroeger NUUS-artikel kon u reeds vernemen dat door het stadsbestuur eind november van vorig jaar beslist werd om, ten behoeve van wie snel een boodschap wil doen of vlug iets moet ophalen, een aantal zgn. shop & go-parkeerplaatsen te voorzien in het Zottegemse winkelcentrum. Tegelijk wordt verwacht dat door dit nieuwe parkeersysteem het zoekverkeer zal verminderen, hetgeen ook de parkeerrotatie en verkeerscirculatie in het stadscentrum ten goede moet komen. Intussen werd bij beslissing van 21 juni ll. overgegaan tot de aankoop (via de parkeerfirma waarmee de stad samenwerkt) en dezer dagen tot het plaatsen van de nodige sensoren waarmee deze speciale parkeerplaatsen moeten uitgerust worden, zodat binnenkort ook de eigenlijke invoering van dit nieuwe parkeersysteem mag verwacht worden.

Dan zal van in totaal tien shop & go-parkeerplaatsen kunnen gebruikgemaakt worden:

In de Heldenlaan (afwaartse rijbaan): 3 shop & go-parkeerplaatsen tussen de bestaande voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking (bezijden het stadhuis) en het einde van het woonerf (= einde klinkerverharding).

Aan de overkant in de Heldenlaan (opwaartse rijbaan): 2 shop & go-parkeerplaatsen vanaf het begin van het woonerf (= begin klinkerverharding) naar de Markt toe.

In de Stationsstraat: de laatste twee bestaande parkeerplaatsen aan de linkerkant (in de rijrichting) worden 2 shop & go-parkeerplaatsen.

Op de Zavel: 1 shop & go-parkeerplaats op de uiterst rechtse bestaande parkeerplaats tegen de zuidgevel van de kerk.

In de Hoogstraat: twee bestaande parkeerplaatsen ter hoogte van Labaere worden 2 shop & go-parkeerplaatsen.

Op deze shop & go-parkeerplaatsen zal men gedurende maximum 30 minuten gratis mogen parkeren. De parkeerder hoeft dus aan de parkeerautomaat geen ticket te gaan afhalen (noch nummerplaat in te toetsen) of via sms of app te betalen. Controle gebeurt door middel van een sensor in het midden van het parkeervak die detecteert wanneer een wagen er geparkeerd wordt en die, van zodra de toegelaten parkeerduur van 30 minuten overschreden wordt, een signaal naar de handcomputer van de parkeerwachter doorstuurt. Als deze ter plaatse komt en de wagen staat er nog steeds, dan wordt een retributiebon uitgeschreven.