Grotenberge: verkeershinder door Egmontloop

Op zaterdag 14 augustus vindt op en in de omgeving van de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers de 39ste Egmontloop plaats, met start om 15u30 en voorafgegaan door een jeugdloop om 15 uur. Lees hierover uitgebreider via deze link.

Naar aanleiding van dit sportgebeuren zal er dan reeds vanaf 12 uur niet mogen geparkeerd worden in de Parkstraat (+ op de parkeerplaatsen naast de rijbaan kant Domein Breivelde), in de Vogelzang (deel tussen Warande en Bevegemse Vijvers) en in de Warande (deel tussen fiets- en voetpad tot Vogelzang). Vanaf 13 uur zal eenrichtingsverkeer van toepassing zijn in de Parkstraat (alleen toegelaten richting Gentsesteenweg) en op de parking aan het Domein Breivelde (richting Grotenbergestraat/Warande). Op de parking Bevegemse Vijvers ter hoogte van het kruispunt met de Zwembadstraat zal vanaf 15 uur in geen van beide richtingen verkeer toegelaten zijn. Al deze verkeersmaatregelen zullen gelden tot 17u30.