Zottegem: geen kermis zonder verkeersmaatregelen

Naar aanleiding van de kermis zullen in de binnenstad speciale verkeersregelingen gelden.

In de Kasteelstraat (volledig) en Graaf van Egmontstraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven en is verkeer in beide richtingen toegelaten tot woensdag 18 augustus om 24 uur. Om dit vlot te laten verlopen, geldt er dan tegelijkertijd een parkeerverbod in het benedengedeelte van de Kasteelstraat (vanaf de Neerhofstraat) en in de Graaf van Egmontstraat.

In de Stationsstraat mag er niet geparkeerd worden van zaterdag 14 augustus om 16 uur tot dinsdag 17 augustus om middernacht. Dit is eveneens het geval in de Nieuwstraat en in het gedeelte van de Trapstraat tussen de Zavel en Molenstraat. In deze beide straten wordt tegelijk ook het eenrichtingsverkeer opgeheven.

Daarnaast wordt tijdens de kersmisactiviteiten uit een aantal straten alle verkeer geweerd. De A. Scheirisstraat en Neerhofstraat zullen zowel ter hoogte van de Heldenlaan als t.h.v. de Kasteelstraat afgesloten worden. De Heldenlaan wordt afgesloten t.h.v. de Graaf van Egmontstraat. Tijdens het kermisgebeuren aan het Stationsplein zal de Van Aelbrouckstraat afgesloten worden t.h.v. de Kleine Nieuwstraat en de Musselystraat t.h.v. de Hospitaalstraat. Het parkeerverbod op het plein aan de bushaltes in de Van Aelbrouckstraat en op de tegenovergelegen parkeerplaatsen op de rijweg tussen de Kleine Nieuwstraat en Kazernstraat blijft van kracht tot woensdag 18 augustus om 24 uur.

Verder zal in verschillende straten aan de rand van het stadscentrum tijdens het kermisgebeuren alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn (aan de kruispunten gesignaleerd met de nodige nadars en verkeersborden) en zal omwille van optredens of andere openluchtactiviteiten aan cafés her en der ook op nog andere plaatsen met parkeerverbod en verboden toegang voor verkeer rekening moeten gehouden worden.