Rode Kruis Zottegem rekent op financieel steuntje van inwoners

Door alle lokale afdelingen van het Rode Kruis Vlaanderen worden ieder jaar twee grote campagnes gevoerd om financiële middelen voor hun werking in te zamelen. In het voorjaar wordt de al jarenlang bekende stickeractie gehouden en in het najaar, nu dus, is er de ‘Lokale Steunactie’. Het resultaat van de traditionele stickerverkoop was dit jaar wel al beter dan in het voorbije coronajaar 2020 (toen slechts één tiende van het normale bedrag ingezameld werd) maar is zeker nog niet op hetzelfde niveau als in de voorgaande jaren.

Daarom is deze tweede steunactie dan ook extra belangrijk om de werking van de lokale afdelingen in stand te houden. Daartoe zullen ook alle inwoners van Zottegem eerstdaags een brief in de bus krijgen, waarin hen gevraagd wordt naar een financieel steuntje voor de plaatselijke Rode Kruis- afdeling. Gehoopt wordt op deze manier een deel van de misgelopen inkomsten te kunnen goedmaken zodat de verdere werking van de Zottegemse vrijwilligersorganisatie niet in het gedrang komt. De volledige opbrengst van deze actie is overigens integraal bestemd voor de organisatie van opleidingen, de aankoop en het ter beschikking stellen van medisch materiaal en andere medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, de inzet van vrijwilligers bij allerlei activiteiten, enz.

70 VRIJWILLIGERS ACTIEF IN ZOTTEGEM

Rode Kruis Vlaanderen telt inmiddels meer dan 13.000 goed opgeleide vrijwillige medewerkers, waarvan er 70 actief zijn binnen de Zottegemse afdeling. Ieder jaar geven zij gratis eerstehulpopleidingen voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft en zo staan ze mee in voor de zelfredzaamheid van de Zottegemnaren. Daarnaast kan op hen een beroep gedaan worden voor medische hulp bij sportwedstrijden, culturele evenementen, muziekfestivals e.d. Verder zijn ze betrokken bij bloedinzamelingen of actief in de ziekenhuisbibliotheek en uiteraard waren ze paraat voor afname van sneltesten en bemanning van triage- en vaccinatiecentra naar aanleiding van de coronacrisis. Door de eigen, plaatselijke Rode Kruis-afdeling een financieel duwtje in de rug te geven, investeren de lokale inwoners dus feitelijk ook in zichzelf. De kans dat iemand ooit eens hulp van het Rode Kruis nodig heeft, is immers best groot en dan wil men professioneel en snel geholpen kunnen worden.

Ontdek via www.rodekruis.be/zottegem of op de facebookpagina Rode Kruis Zottegem wat deze vrijwillersorganisatie in uw buurt zoal doet.

X