Stad Zottegem gebruikt digitaal platform om burgers te betrekken in nieuwe mobiliteitsstudie

De stad Zottegem gebruikt het digitale platform ‘Citizenlab’ om burgers te betrekken in het opstellen van een nieuwe mobiliteitsstudie. Nog tot woensdag 13 oktober kunnen Zottegemnaars voorstellen en suggesties meegeven via het platform.

Volgens haar website werkt Citizenlab samen met meer dan 200 lokale overheden in 9 landen. Het platform is voor iedereen toegankelijk, wie een reactie wil plaatsen dient zich wel eerst te registreren.

Schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA): “In de planopbouw fase van het nieuw mobiliteitsplan wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een visie, en hierbij wordt de Zottegemnaar actief betrokken. In een eerste workshop eind vorig jaar zijn de knelpunten en kansen in kaart gebracht. Een van de grootste knelpunten die naar voren kwam, is de verkeerscirculatie in Zottegem. Vorige week tijdens de tweede workshop werd daar dieper op ingegaan. Een aantal mogelijks scenario’s werden voorgesteld en aanwezigen konden hun ideeën hoe de verkeerscirculatie aan te pakken naar voren brengen.”

“Wie niet kon aanwezig zijn, maar graag voorstellen en suggesties wil meegeven, kan dat nog tot woensdag 13 oktober via www.zottegem.be/mobiliteitsplan. Ook de presentatie van de workshop, en meer info bij elk van de voorgestelde scenario’s om de verkeerscirculatie aan te pakken, zijn daar terug te vinden. Het platform is voor iedereen toegankelijk, wie een reactie wil plaatsen dient zich wel eerst te registreren. Alle output van zowel de workshop als het online platform wordt door het studiebureau meegenomen in de verdere opmaak van het plan. In de laatste fase wordt dan een beleidsplan opgemaakt dat aangeeft wat de visie is van de stad Zottegem op vlak van mobiliteit, en welke acties daaraan worden gekoppeld. In de loop van 2022 zal het uiteindelijke resultaat – een nieuw en actueel mobiliteitsplan – voorgesteld worden tijdens een infomarkt.”

X