Telenet-installatie op de kerktoren in Velzeke

Reeds meer dan twee jaar geleden werd door het Zottegemse stadsbestuur positief geantwoord op de vraag van Telenet om voor de uitbreiding van haar netwerk een zend- en ontvanginstallatie te mogen plaatsen op de toren van de Sint-Martinusparochiekerk in Velzeke.

Op 21 maart 2019 werd hieromtrent een contract afgesloten tussen de stad en het telecommunicatiebedrijf maar dit is nu vervangen door een nieuwe overeenkomst tussen de stad Zottegem, Telenet en de kerkfabriek Sint-Martinus Velzeke. Hierin wordt nu bepaald dat niet de stad maar de kerkfabriek als beheerder van het kerkgebouw een jaarlijkse huurvergoeding zal ontvangen vanwege Telenet dat ook de voorwaarden aanvaardt die gesteld worden door het Agentschap Onroerende Erfgoed van de Vlaamse overheid. De eerste betaling moet op de bankrekening van de kerkfabriek gestort worden ten laatste op de dag waarop Telenet de werken voor de installatie van het zend- en ontvangststation aanvangt. Deze overeenkomst geldt voor een periode van negen jaar.

X