Alpaca en Goud voor Merelbekes koor SPK !

Het vierstemmig gemengd koor Sint-Pieterskoraal Merelbeke, lid van De Verenigde Koren©

Woensdag 3 november mocht een delegatie van het koorbestuur van het vierstemmig gemengd Sint-Pieterskoraal Merelbeke mee de honneurs waarnemen in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Middelkerke, op de eerste verdieping. De Verenigde Koren© waar SPK eveneens deel van uitmaakt, bestaat heden meer dan 30 jaar en dat kon natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
Zorgvuldig werd er, achter de schermen zoals dat heet, administratief gewerkt om één en ander voor te bereiden : het doorpluizen van talrijke herinneringen en foto’s en belangrijke officiële documenten verzamelen om dan te komen tot een dikke administratieve aanvraag. Deze bleef niet zonder positief gevolg :
de Minister-President en Minister voor Cultuur Jan Jambon gaf opdracht aan de Burgemeester van Middelkerke, met name Jean-Marie Dedecker, ( alwaar de zetel van De Verenigde Koren© is gevestigd ), om over te gaan tot de officiële uitreiking van de Alpaca medaille voor Cultuur aan deze zeer verdienstelijke culturele vereniging en aan 2 van haar leden, pioniers : Léon-Bernard Giot uit Melle, stichter-dirigent-voorzitter, en Geert Vansnick, koster-regisseur. Alle drie voor 30 jaar bestaan of 30 jaar verdiensten.
Ook de Gouverneur van West-Vlaanderen stuurde naast een eerder opgestuurde nominatieve oorkonde en felicitatiebrief aan het Sint-Pieterskoraal, nu ook een Gouden Medaille voor Cultuur vanwege het Provinciebestuur van West-Vlaanderen. SPK, hetzij als zelfstandig koor, hetzij als lid van De Verenigde Koren©,  is dus zeer zeker een vaste culturele ambassadeur van en voor Merelbeke ! Eveneens overhandigd door Jean-Marie Dedecker.
Léon-Bernard Giot is tevens de koorleider van het Sint-Pieterskoraal te Merelbeke, met wekelijkse repetities op maandagavond van 19:45 h tot 21:45 h in het Paus Johannescollege , Baron Arthur Verhaegenlaan 8, Merelbeke.
Alle aangesloten koren uit Dilbeek, Zomergem en Merelbeke, en ook De Verenigde Koren© zelf aanvaarden steeds nieuwe zingende leden, maar ook hele koren die naast hun gebruikelijke activiteiten ook aan deze extra hoogstaande muzikale activiteiten willen deelnemen. Er is geen vaste instapdatum !
Indien alles naar wens verloopt in deze twijfelachtige tijden, zal het Sint-Pieterskoraal de plechtigheid voor Koningsdag opluisteren op zondag 21 november in de Sint-Pietersbandenkerk te Merelbeke om 11 uur en ook de Hoogmis van Kerstmis op zaterdag 25 december 2021 om 11 uur.