Doorgeeflening van stad van €3,5 miljoen voor KSV: boerenbedrog, belangenvermenging of goed bestuur?

Dit artikel werd op donderdag 16 december 2021 om 14.14 uur bijgewerkt.


Geraardsbergen. De nv Sportkring 2020 van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Om het project te financieren wordt aan de stad Geraardsbergen een doorgeeflening van €3,5 miljoen gevraagd. Volgens Stéphan Bourlau (Het Alternatief) schept de stad een gevaarlijk precedent. Ook binnen de Open Vld zit men niet op één lijn. ‘Deze doorgeeflening moet gezien worden als een dienst onder de kameraden van de Open Vld’, meent de voorman van Het Alternatief. Bovendien stelt Bourlau zich grote vragen bij de financiële geloofwaardigheid van de stad en KSV. ‘De kans is immers groot dat de inwoner van de stad voor de factuur zal mogen opdraaien’, aldus Stéphan Bourlau. Paul Waegemans onthoudt zich van iedere commentaar om de sereniteit te bewaren. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) onderstreept dat dit dossier op vrij korte termijn aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

De nv Sportkring 2020 van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Minister van sport Philippe Muyters kende in de vorige legislatuur aan de nv Sportkring 2020 een investeringssubsidie toe van €568.136. Intussen heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor het project het licht op groen gezet. Uiteraard zal dit bedrag niet volstaan om het project te financieren. Daarom werd er bij de stad Geraardsbergen een doorgeeflening gevraagd ten behoeve van €3.500.000 ter financiering van het multifunctioneel sportcomplex op de site aan de Molendreef. In het Nieuwsblad van 7 oktober liet Paul Waegmans verstaan zelf voor de financiering te zorgen, maar dat blijkt nu anders uit te draaien. We citeren: ‘Paul Waegemans benadrukt nog dat het project veel steun krijgt van het stadsbestuur “maar KSV zorgt wel zelf voor de financiering”.’

Doorgeeflening van €3,5 miljoen
De stad Geraardsbergen is vast van plan om het Meerjarenplan 2020-2025 aan te passen en voor 2022 een budgetswijziging te voorzien van €3.500.000. De doorgeeflening houdt in dat de gemeente nu zelf het bedrag gaat lenen. Deze lening wordt dan met enkele bijkomende voorwaarden naar KSV Geraardsbergen vzw doorschuiven.  Het financieel risico zal hierbij afhangen van de terugbetalingscapaciteit van de ontlener en de ter beschikking gestelde waarborgen Ten aanzien van de stad Geraardsbergen. Als nv Sportkring niet kan betalen, dan moet de stad Geraardsbergen de lening verder afbetalen.  ‘Gezien het bedrag, de looptijd en het ontbreken van borgstellingen in hoofde van derden is een uitgebreid voorafgaand onderzoek naar de solvabiliteit van de ontlener noodzakelijk teneinde het financieel risico te kunnen inschatten voor de stad Geraardsbergen. Ook eventuele alternatieve financieringsmogelijkheden dienen in overweging te worden genomen om het risico bij wanbetaling in te perken’, meent de stad Geraardsbergen.

Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) heeft heel wat bemerkingen bij dergelijke constructie. ‘Daarmee schept de stad Geraardsbergen een gevaarlijk precedent. Wordt de stad Geraardsbergen een soort van financiële instelling waar andere sportclubs ook leningen voor ambitieuze projecten kunnen aanvragen? Misschien wil Sparta Moerbeke ook wel een nieuw stadion. Gaat de stad Geraardsbergen dan ook borg staan voor de lening?’ Uit de eerste reacties blijkt dat men binnen de Open Vld Geraardsbergen niet op één lijn zit. Ook binnen de rangen van burgemeester Guido De Padt wordt opgemerkt dat het stadsbestuur de deur wagenwijd openzet voor andere aanvragen. ‘Gaat men die dan allemaal onderzoeken en eventueel goedkeuren of blijft het enkel bij die ene aanvraag van KSV?’, vraagt een vooraanstaand lid van de Open Vld zich af.

Dienst onder kameraden
Volgens Stéphan Bourlau moet de doorgeeflening gezien worden als een dienst onder kameraden. ‘Het is toch geen geheim dat de burgemeester van deze stad en de bezieler van het multifunctioneel sportcomplex tot dezelfde partij behoren’, laat de voorman van Het Alternatief weten. ‘Bovendien is er sprake van een vermenging van publieke en particuliere belangen. Het project is heel erg omstreden en botst op grote afkeuring bij de omwonenden. De vraag is of dat het stadsbestuur wel in staat is om onafhankelijk te oordelen in dit dossier en of er geen sprake is van belangenvermenging.’

‘Bovendien vraag ik me af of de stad Geraardsbergen zich dat wel kan permitteren. In 2020 steeg de schuld van de stad naar ruim €67 miljoen. Omgerekend betekent dit €2013 per inwoner’, vult Stéphan Bourlau nog aan. ‘Heeft de stad Geraardsbergen nog ruimte om zich aan dergelijke financiële avonturen te wagen? De kans is immers groot dat de inwoner van de stad de factuur zal betalen.’

Financiële situatie KSV weinig rooskleurig
Stéphan Bourlau is vrij goed op de hoogte van de interne keuken van KSV. Hij heeft niet alleen gevoetbald bij KSV, maar was er later ook secretaris en een tijdlang dienstdoende voorzitter. ‘Ik stel me vragen bij de solvabiliteit van KSV. Ik weet uit goede bron dat de financiële situatie er allesbehalve rooskleurig is. KSV is niet in staat om de spelers op tijd uit te betalen, maar gaat wel een financieel avontuur aan waar de gevolgen mogelijks niet te overzien zijn.’ De gewezen voorzitter van KSV stelt zich ook vragen bij de transparantie van het gevoerde beleid. ‘De stad Geraardsbergen kan zich een onderzoek besparen. De financiële situatie is er niet alleen weinig rooskleurig, maar ook weinig transparant. Toen ik er in het bestuur actief was, kreeg ik nooit een overzicht van het totale financiële plaatje. De financiële basis voor dit ambitieus project is meer dan wankel.’

‘Uiteraard ben ik niet tegen dergelijk project,’ laat de voorman van Het Alternatief weten, ‘maar er zijn toch wel enkele voorwaarden die aan dergelijk ambitieus project moeten worden gekoppeld, die getuigen van goed en onafhankelijk bestuur. In de eerste plaats vraag ik me af of de locatie wel geschikt is. Het project zal de verkeersdruk op de Astridlaan nog verhogen en ik stel me daarbij nog vragen bij de verkeersveiligheid.’ Daarnaast wijst Stéphan Bourlau er nog op dat dergelijk project zelf bedruipend en onafhankelijk moet zijn. ‘Deze principes gelden voor iedereen, ook voor de goede vrienden van de burgemeester.’

Reactie
Paul Waegemans – bezieler van nv Sportkring 2020 – liet in een reactie weten de sereniteit in het debat te willen houden: ‘Om de sereniteit rond het dossier te vrijwaren onthouden wij ons momenteel van elke commentaar… De gemeenteraad is aan zet.’ Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) benadrukt dat dit dossier op vrij korte termijn aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd: ‘Dit dossier zal op vrij korte termijn voorgelegd worden aan de gemeenteraad en zal voorafgegaan worden door een (openbare) commissiezitting waarop nogmaals toelichting zal worden gegeven.’

Julien Borremans