Nieuwe voetpaden voor Pikkelgem-en Hekkouterstraat, verwijdering doorgroeiende boomwortels richting Kasteelken en aanvraag omgevingsvergunning heraanleg voetpaden Pluimbroek te Deftinge.

De voetpaden van de Pikkelgem- en Hekkouterstraat in de Lierdse deelgemeente Deftinge waren aan dringende vernieuwing toe. Door corona liep alles wel enige weken vertraging op doch uiteindelijk heeft aannemer Pevenage & zoon uit Zottegem dan toch de werken kunnen aanvatten. Eerst komt de omgeving van het Pikkelgemplein aan de beurt waarna de borduren, greppels en voetpaden in de Hekkouterstraat zullen aangepakt worden. De voetpaden zullen links van de weg komende uit de Kerkstraat vervangen worden vanaf nummer 8 tot voorbij nummer 33 en rechts van de weg tussen de nummers 9 en 10 tot het begin van de Pikkelgemstraat. “Dit is dringend nodig daar deze in slechte staat zijn en bijgevolg onveilig voor wandelaars”, laat schepen van openbare werken Antoine Van de Maele (Voor Lierde) ons weten.   De breedte van de voetpaden is voorzien op 1,50 meter. Eveneens zal er een heraanleg van greppels en boordstenen langs beide kanten van de straat voorzien worden. Ook worden de doorgroeiende bomenwortels in het asfalt aan het Kasteelken aangepakt aangezien deze een doorn in het oog zijn van vele fietsers. Bijkomend is de aanvraag omgevingsvergunning voor heraanleg kantstrook met boordsteen en aanleg voetpaden in de Pluimbroek lopende. De bestaande greppel in betonstraatstenen is hier verzakt en aan vervanging toe. De voetpaden zullen aangelegd worden in grijze betonstraatstenen. Het is de bedoeling om deze werken in 2022 uit te voeren. “Na deze werken zal er in deze straten eindelijk terug een verkeersveilige situatie zijn.” vult schepen van openbare werken Antoine Van de Maele (Voor Lierde) nog aan.