Patrick Coone: ‘ILvA is niet in staat om de factuur voor de klanten exact te berekenen.’


Geraardsbergen. Dinsdag 21 december maakte Patrik Coone (Weerbaar Geraardsbergen) als burger gebruik van het burgerkwartier om zijn vragen in verband met het gewogen diftar van ILvA aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur in het bijzonder te stellen. Patrik Coone is er niet over te spreken dat ILvA niet in staat is om het gewogen diftar exact te meten. ‘Dit vertaalt zich in een prijsschommeling van verschillende duizenden euro.’ Over het antwoord van de bevoegde schepen was Patrick Coone al helemaal niet te spreken.

Op de gemeenteraad van 21 december maakte Patrik Coone gebruik van het burgerkwartier om zijn ongenoegen in verband met het gewogen diftar van ILvA te ventileren: ‘Als consument was ik inderdaad verwonderd dat het gewicht van mijn GFT en restfractie systematisch door ILvA werd afgerond naar de kilo of halve kilo terwijl daarover tot nu toe nergens en op geen enkel ogenblik werd gecommuniceerd.’

De klant bedrogen?
Patrik Coone stelt zich ook vragen over het feit dat zelfs een minimaal gewichtsverschil zich snel vertaalt in een prijsschommeling van meerdere duizenden euro. ‘Het gaat in feite om meer dan 150.000 consumenten.’
‘Ik vind het ongeoorloofd dat ILvA op zo een slordige wijze met het geld van haar klanten omspringt, zeker omdat weegsystemen met de huidige technologie perfect in staat zijn om zeer precies het gewicht te meten. ILvA moet dus in staat zijn om de factuur voor haar klanten op een zeer nauwkeurige wijze te berekenen.’

Uit zijn bevindingen kan Patrik Coone enkel maar vaststellen dat de betrokken schepen in haar antwoord heel oppervlakkig bleef: ‘Meer dan de bewering dat het weegsysteem gekeurd en geijkt is, dat het wegen tot 0,250 gr nauwkeurig is en de totaal gratuite stelling dat, statistisch bekeken, de verschillen altijd nul zijn, kon de schepen niet argumenteren. Hoeveel geld er tot nu toe afgerond werd in het voordeel van de consument/klant en hoeveel geld er afgerond werd in het voordeel van ILvA kon of wou de schepen niet zeggen, hoewel dit met de huidige informaticatoepassingen nochtans gemakkelijk, snel en accuraat valt te berekenen. Over de bevinding dat het systeem duurder uitvalt voor de burger bleef het aan de kant van het stadsbestuur doodstil.’

Onduidelijkheid troef
‘Men kan zich dan ook terecht afvragen welk nut het burgerkwartier heeft als er geen concrete antwoorden worden gegeven op de gestelde vragen en de burger zich tevreden moet stellen met holle en nietszeggende verklaringen’, besluit Patrik Coone. Volgens Patrik Coone was er geen ruimte voor een weerwoord, laat staan voor de aanvullende opmerkingen van de oppositie. ‘Dit burgerkwartier werd afgesloten zonder één duidelijk antwoord van een schepen, die toch fungeert als ondervoorzitter  in de raad van bestuur van ILVA.’

Julien Borremans