Beisloven-schooltje wordt tegen eind 2023 Natuur- en Milieu Educatief Centrum mét ook socioculturele functie

De stad Zottegem laat weten dat in 2022 zal gestart worden met de realisatie van het Natuur- en Milieu Educatief Centrum Beisloven en dat het oude schoolgebouw in het Beislovenpark zo een nieuwe bestemming krijgt als ontmoetingsplaats voor kleine culturele en sociale activiteiten én als buitenklas voor schoolse activiteiten.

Laatste rechte lijn

“Ik ben heel tevreden dat we in de laatste rechte lijn zitten met het Beisloven project. Dit voorjaar werd de bouwvergunning voor een duurzaam en ecologische renovatie goedgekeurd. Voor de zomer nog werd de aanbestedingsprocedure voor verbouwingswerken opgestart. Deze is nu afgerond en de gunning van de verbouwingswerken werd op de gemeenteraad van 20 december goedgekeurd,” zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “De werken zullen uitgevoerd worden door een Zottegemse aannemer, Norbert Van De Walle BV. Dat we werken met een lokale aannemer sluit helemaal aan bij ons streven naar een duurzaam gebouw.”

1,3 miljoen euro

“De werken zullen vermoedelijk kunnen starten in maart 2022 en zullen tussen één en anderhalf jaar duren. Tegen eind 2023 zullen de eerste gebruikers het gebouw kunnen ontdekken! In het gebouw komt er een polyvalente ruimte die een invulling zal krijgen als ontmoetingsplek voor jeugd, senioren, buurtbewoners, enz… Daarnaast wordt er ook een sanitaire ruimte, een keuken, een buitenberging en een buitenklas voorzien. Een deel van het dak zal afgewerkt worden door middel van een groendak, op het andere deel worden zonnepanelen voorzien. De realisatie van het volledige project zal 1.299.201,46 euro (inclusief BTW) kosten.”

Participatief traject

“Om verdere invulling te geven aan het gebruik van het gebouw en de omgeving zal er een participatief traject opgestart worden samen met de nieuwe Milieu- en Klimaatraad, waarvan de samenstelling ook werd goedgekeurd op dezelfde gemeenteraad. Daarnaast zal het project ook besproken worden in de interne klimaatwerkgroep van Stad Zottegem, waarbij een afgevaardigde van elke stadsdienst aanwezig zal zijn. Deze twee insteken zijn heel belangrijk om dit project ten volle te benutten. Het Beislovenpark is een prachtig park waarbinnen het schooltje nu eindelijk de invulling zal krijgen die het verdient.”