UZ-neurologen gaan aan de slag in AZ Sint-Elisabeth

Het werd eerder al bekend dat dr. Carlos Monté en zijn zus dr. Anne-Sophie Monté die als neurologen respectievelijk gedurende 14 jaar (sinds april 2007) en 9 jaar (sinds oktober 2014) aan het AZ Sint-Elisabeth verbonden waren, het Zottegemse ziekenhuis naar het einde van dit jaar toe zouden verlaten om hun eigen artsenpraktijk die ze reeds uitoefen(d)en op een tijdelijke locatie aan de Kastanjelaan 71, verder uit te bouwen. In dit verband trouwens worden momenteel werken uitgevoerd in het pand aan het H. Hartplein 11 om onder meer het kapsalon dat daar vroeger ondergebracht was, te verbouwen tot consultatieruimte(s).

Naar aanleiding van hun vertrek heeft het AZ Sint-Elisabeth Zottegem nu een samenwerkingsovereenkomst met het UZ Gent afgesloten, waarmee de beide ziekenhuizen de continuïteit van de zorgverlening voor neurologische patiënten willen bestendigen en verder optimaliseren. Dit uitgebreid zorgtraject gaat van algemene en gespecialiseerde raadplegingen over specifieke onderzoeken (zoals o.a. EEG), opname en behandelingen tot consulten op andere verpleegafdelingen (ook de diensten spoedgevallen en intensieve zorg).

Concreet zullen vanaf de komende maand januari twee stafleden van de dienst neurologie van het UZ Gent op elk moment aanwezig zijn in het AZ Sint-Elisabeth (zij zullen hun tijd verdelen tussen de diensten neurologie in het UZ Gent en in het AZ Sint-Elisabeth). Daarnaast zullen ook nog twee neurologen-in-opleiding telkens gedurende zes maanden voltijds mee instaan voor de neurologische zorg in het Zottegemse ziekenhuis (na zes maanden krijgen zij andere taken binnen de dienst neurologie van het UZ Gent en worden zij in het AZ Sint-Elisabeth vervangen door twee andere neurologen-in-opleiding). Prof. dr. Paul Boon die in het UZ Gent de dienst neurologie leidt, zal eveneens in het AZ Sint-Elisabeth optreden als diensthoofd neurologie (gedurende 9 jaar, sinds januari 2012, nam dr. Carlos Monté ook deze functie waar).