Vanaf morgen shop & go-parkeerplaatsen in gebruik in Zottegems stadscentrum

Zoals u in een vroeger NUUS-artikel toen al kon vernemen, werd reeds eind november 2020 door het stadsbestuur – mede op vraag van de handelaars – beslist om ten behoeve van wie snel een boodschap wil doen of vlug iets moet ophalen, in het Zottegemse winkelcentrum een aantal zgn. shop & go-parkeerplaatsen te voorzien. Naast de overweging dat dit kan bijdragen tot het aantrekkelijk maken van het lokale winkelen, wordt tegelijk verwacht dat door dit nieuwe parkeersysteem het zoekverkeer zal verminderen, hetgeen ook de parkeerrotatie en verkeerscirculatie in het stadscentrum ten goede moet komen. Bij beslissing van 21 juni van vorig jaar werd overgegaan tot de aankoop van de nodige sensoren (via de parkeerfirma waarmee de stad samenwerkt) en nadat de speciale shop & go-parkeerplaatsen hiermee al in augustus werden uitgerust, volgt nu ook vanaf morgen maandag 3 januari de eigenlijke ingebruikneming van dit nieuwe parkeersysteem.

TWEE PLAATSEN IN DE HOOGSTRAAT WEGGEVALLEN

Volgens het oorspronkelijke plan zouden er in totaal tien shop & go-parkeerplaatsen voorzien worden maar uiteindelijk blijft het bij acht. In de Heldenlaan (kant afwaartse rijbaan) zijn 3 shop & go-parkeerplaatsen ingericht tussen de bestaande voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking (bezijden het stadhuis) en het einde van het woonerf (= einde klinkerverharding). Aan de overkant (kant opwaartse rijbaan) kan gebruikgemaakt worden van 2 shop & go-parkeerplaatsen vanaf het begin van het woonerf (= begin klinkerverharding) naar de Markt toe. In de Stationsstraat worden de laatste twee bestaande parkeerplaatsen aan de linkerkant (in de rijrichting) voortaan 2 shop & go-parkeerplaatsen. Op de Zavel is er 1 shop & go-parkeerplaats op de uiterst rechtse bestaande parkeerplaats tegen de zuidgevel van de kerk (oorspronkelijk was deze shop & go-plaats voorzien als bijkomende parkeerplaats tegen de korte achtergevel van de kerk, waar slag om slinger foutgeparkeerd wordt). Ook was het aanvankelijk de bedoeling om in de Hoogstraat de eerste twee bestaande parkeerplaatsen (in de rijrichting, komende van de Markt) te voorzien als shop & go-parkeerplaatsen. Omdat daar echter ook al de inrichting van een terras was vergund, werd er naderhand voor geopteerd om de twee shop & go-parkeerplaatsen in te richten ter hoogte van Labaere maar blijkbaar is nu ook daarvan afgezien.

HOE WERKT HET SYSTEEM?

Op deze shop & go-parkeerplaatsen kan er van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur gedurende maximum een half uur gratis geparkeerd worden (na 18 uur alsook op zon- en feestdagen mag daar voor onbeperkte tijd gratis geparkeerd worden). De parkeerder hoeft aan de parkeerautomaat geen ticket te gaan afhalen; mobiele betaling of een parkeerschijf zijn evenmin nodig. Controle gebeurt door middel van een sensor in het midden van het parkeervak die detecteert wanneer een wagen er geparkeerd wordt en die, van zodra de toegelaten parkeerduur van 30 minuten overschreden wordt, een signaal naar de handcomputer van de parkeerwachter doorstuurt. Als deze ter plaatse komt en de wagen staat er nog steeds, zal een retributiebon van 18 euro uitgeschreven worden. De nodige bijhorende verkeersborden en markeringen signaleren deze speciale shop & go-parkeerplaatsen.