N-VA Ninove vreest voor veiligheid van jongeren tijdens carnaval

Tania De Jonge betreurt het standpunt van Karolien De Roose omdat zij eenzijdig voortgaat op de uitlatingen van de uitbater

Carnaval gaat dit jaar in Ninove door in één afgebakende feestzone aan het oud stadhuis. Daar kan maar een beperkt aantal mensen terecht na vertoon van een polsbandje. Die polsbandjes worden enkel zondagochtend uitgedeeld aan feestvierders bij wie het Covid Safe Ticket groen kleurt.

Zo één afgebakende carnavalsfeestzone brengt volgens Karolien De Roose (N-VA) een aantal risico’s met zich mee. De feestzone aan het oud stadhuis is de enige feestzone in de stad. Uiteraard zijn alle andere café’s buiten deze zone ook toegankelijk. Jeugdcafé Den Blompot, dat net buiten de afgebakende zone valt, is zo een café dat jaarlijks een massa volk lokt tijdens carnaval. Daar blijft doorgaand verkeer nog steeds mogelijk.

Dat is om problemen vragen, stelt Karolien De Roose (N-VA). Het is ook jammer dat de stad totaal niet aan onze jeugd heeft gedacht. De Ninoofse jeugd komt traditiegetrouw samen aan café Den Blompot en dat zal, gezien de knaldrang bij velen, ook dit jaar niet anders zijn. Het verkeer kan zomaar doorrijden recht in het feestgewoel van de jongelui. Dat brengt de veiligheid van onze Ninoofse jeugd in gevaar.

Karolien De Roose (N-VA) ging daarom eens polsen bij de uitbater. Die deelt dezelfde bezorgdheid en heeft zelfs de burgemeester hierover al aangeschreven, maar kreeg nooit gehoor. Men is tevreden dat carnaval kan doorgaan, maar betreurt wel dat de veiligheid van onze jeugd hier in het gedrang komt. N-VA Ninove wil de jeugd een veilig carnaval bieden en vraagt daarom dat de Koepoortstraat, de Despauteerstraat en de Edmond de Deynstraat ook afgesloten zullen worden die avond.

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Tania De Jonge (Burgemeester): “Ik betreur het standpunt van mevrouw De Roose vooral omdat zij eenzijdig voortgaat op de uitlatingen van de uitbater. Alle caféuitbaters werden uitgenodigd op een overleg en nadien werden ook alle uitbaters aangeschreven met de richtlijnen voor het uitbaten van een buitentoog, we hebben met geen enkele uitbater apart gecommuniceerd, de richtlijnen zijn voor elke uitbater dezelfde. We zijn er ons ter zeerste van bewust dat het aan al de togen druk kan worden en wij zijn daar op het vlak van veiligheid ook op voorzien. In de veiligheidscel heeft men daar uitgebreid aandacht aan besteed. Daar het in code oranje nog steeds verplicht is om een CST-zone te creëren bij een evenement waarbij meer dan 100 personen samenkomen (buiten, dynamisch) kan de veiligheid van de feestvierders op deze korte tijdspanne enkel worden gegarandeerd mits een beperking tot 1 CST-zone.

De uitbreiding van een feestzone naar ook de Koepoortstraat zou ook bij andere horeca-uitbaters vragen oproepen tot het creëren van bijkomende zones.

Een versnippering van feestvierders op verschillende plaatsen op de openbare domeinen in de stad is onbeheersbaar en niet te realiseren op deze korte termijn.

Om het feestgewoel op openbaar domein tegen te gaan adviseren wij om geen muziek toe laten op het openbaar domein behalve in de feestzone en op de kermis.

Voorgaande jaren is gebleken dat De Koepoortstaat een massa jongeren aantrekt die niets met carnaval te maken hebben en die de oorzaak zijn van verschillende vechtpartijen.

Om die reden werd ook voorgaande jaren telkens negatief geadviseerd om een feestzone te creëren op zondag t.h.v. De Koepoortstraat en dit hebben we elk jaar overruled, tegen het advies van de politie in. In het verleden ontvingen wij reeds tal van meldingen aangaande overlast in de buurt van de Koepoortstraat.

Ook de buurtbewoners worden mee opgenomen in onze risicoanalyse of is dat voor de N VA niet belangrijk.  Het creëren van 1 feestzone waar muziek mag worden gespeeld zorgt ervoor dat de overlast voor de buurt kan worden beperkt.

Er zal verhoogd toezicht zijn op verschillende plaatsen in de stad, waarbij gepast zal worden opgetreden om maximaal de orde te handhaven en de veiligheid te garanderen, hierbij werden ook noodscenario’s uitgewerkt.

Het organiseren van carnaval vraagt voor heel wat diensten maanden voorbereiding, we hebben naar aanleiding van de code oranje in een sneltempo een organisatie op til gezet, dergelijke eenzijdige uitlatingen, zonder te informeren bij de diensten, is weinig respectvol ten aanzien van iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. We hebben een evenement willen aanbieden, iets wat carnavalisten in andere steden benijden, we gaan er een mooi feest van maken. “