Archiefbeeld © NUUS 2016

Trapstraat in centrum Zottegem wordt heringericht

In onze korte-nieuwtjes-reeks ‘Uit de paperassen van ’t stad’ kon u onlangs lezen dat er een herinrichting van de Trapstraat in het stadscentrum op komst is. Met dank aan schepen van verkeer en mobiliteit Peter Lagaert voor de gevraagde informatie hieromtrent kunnen wij deze plannen nu uitgebreider toelichten.

In de loop van vorig jaar viel bij het stadsbestuur een verzoek in de bus om de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 17 in de Trapstraat af te schaffen omdat deze parkeerplaats (rechts naast de voordeur) volgens de bewoners de vlotte doorgang naar die voordeur en daardoor ook de toegang tot hun praktijk belemmert. Naar aanleiding van deze vraag werd de mogelijkheid bekeken om in het gedeelte van de Trapstraat tussen de Zavel en de Molenstraat alle bestaande parkeerplaatsen te verwijderen. Dat waren er oorspronkelijk zeven waarvan er nu nog vijf overblijven nadat twee ervan eerder al gesupprimeerd werden omdat zij de doorgang en de inrit van een garage bemoeilijkten. Het kan echter niet ontkend worden dat deze resterende parkeerplaatsen die deels op de rijweg en deels op het trottoir afgebakend zijn, al even hinderlijk zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens die genoodzaakt worden zich ter hoogte van die parkeerplaatsen tussen het gemotoriseerd verkeer te begeven. Niet zonder gevaar want ook moet vastgesteld worden dat heel wat bestuurders van gemotoriseerde voertuigen – doordat er in de Trapstraat nog een niveauverschil tussen de rijweg en de trottoirs aanwezig is – de indruk hebben dat voetgangers enz. er zich enkel op het voetpad mogen begeven. Dit is weliswaar een verkeerde gedachte vermits het gedeelte van de Trapstraat tussen Zavel en Molenstraat al sinds een gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2005 een zgn. woonerf is (zoals ook het gedeelte van het stadscentrum dat heraangelegd werd zonder niveauverschillen).

Naast de beslissing om de vijf resterende parkeerplaatsen af te schaffen (en daartoe de aanwezige markeringen te verwijderen), zal ook een maatregel genomen worden om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer laag te houden. In het betreffende deel van de Trapstraat geldt immers een snelheidsbeperking tot 20 km per uur, zoals overigens ook elders in een woonerf. Daarom zullen er op verschillende plaatsen plooibakens voorzien worden om het verkeer af te remmen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de mogelijke passage van zwaarder verkeer (bv. vuilniswagens). Op de boordstenen ter hoogte van de in-/uitgang van het Sint-Barbaracollege zullen bijkomende omegabeugels geplaatst worden. Deze plannen werden gisteren maandag 28 maart in de gemeenteraad door de meerderheid (onthouding oppositie) goedgekeurd.

X