Éénrichtingsverkeer en fietsstraten voor de Reep


Geraardsbergen. Vanaf 1 september 2022 worden de Reepstraat, Felicien Cauwelstraat en Molendreef in Nederboelare ingericht als fietsstraat. Dat besliste de gemeenteraad op 29 maart. Het is een eerste stap om – na het proefproject dat recent afliep – de wijdere omgeving rond de spoorwegdoorgang in de Reepstraat veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. De beslissing kwam tot stand na het nodige overleg met verschillende partijen.

Historiek
Naar aanleiding van vele meldingen over de onveiligheid voor zwakke weggebruikers werd de spoorwegdoorgang in de Reepstraat recent tijdelijk verkeersvrij gemaakt. De proefperiode werd via een ruime bevraging bij de dorpsraad, omwonenden, handelaars, klanten, de fietsersbond en Fietscampagne vzw geëvalueerd. Daarbij werd ook het advies van de dienst Mobiliteit en de lokale politie meegenomen.

Op 14 maart 2022 werden de direct betrokkenen ingelicht over de resultaten van de bevraging en het uitgewerkte voorstel. ‘Het was een dynamische vergadering waarbij alle aanwezigen op een constructieve manier en rekening houdend met elkaars standpunten – hoe verschillend die soms ook waren – akkoord gingen met het voorstel’, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont.

De nieuwe verkeersregels in detail
Op 29 maart besliste de gemeenteraad alvast dat de Reepstraat (van de Gentsestraat tot de Felicien Cauwelstraat), de Felicien Cauwelstraat en de Molendreef vanaf 1 september 2022 fietsstraten worden. Zo kunnen jongeren ook vanuit Deftinge en Lierde veilig van thuis naar hun school fietsen. Tegelijkertijd verminderen de fietsstraten het sluipverkeer.

Voertuigen mogen in een fietsstraat niet sneller dan 30km/uur rijden of fietsers inhalen. De nodige wegmarkeringen en verkeersborden worden in de drie straten aangebracht. Aan de gemeenteraad wordt in april ook voorgelegd om de wijdere omgeving vanaf 1 september 2022 aan te pakken:

de Reepstraat krijgt éénrichtingsverkeer (met als rijrichting Gentsestraat – Felicien Cauwelstraat);-
de verkeersgeleider op het kruispunt Felicien Cauwelstraat/Reepstraat wordt ingericht als rotonde. Dit zal een verkeersremmend effect hebben en geeft burgers de mogelijkheid om hun schoolkinderen af te zetten en hun weg te vervolgen zonder het centrum in te rijden. Er wordt ook een afzetzone gecreëerd.

Flankerende maatregelen
In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt het kruispunt Zonnebloemstraat/Gentsestraat veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De oversteekplaatsen worden aangepast, de fietspaden geaccentueerd en er wordt voldoende verlichting voorzien.

De politie zal het foutief en hinderlijk parkeren in de Gentsestraat en Felicien Cauwelstraat aanpakken. Om de verkeersdoorstroming in de schoolomgevingen niet te hinderen stemt ILvA de uren van afvalophaling voortaan beter af op de schoolspits. Op die manier wordt geen afval opgehaald vlak voor of na schooltijd.

‘Na vele jaren van meldingen over de onveiligheid voor de zwakke weggebruiker aan ’t Holleken pakken we de verkeerssituatie er grondig aan. We hebben geluisterd naar de mensen en getracht om de soms heel uiteenlopende meningen en behoeften te verzoenen. Niet enkel de spoorwegdoorgang wordt aangepakt maar meteen de brede schoolomgeving’, besluit Van Trimpont.