“Omdat de waarheid haar rechten heeft” – Brecht Cassiman na kritiek Kurt De Loor bij plannen heraanleg Heldenlaan

Schepen Brecht Cassiman (N-VA) reageert na de kritiek van Vooruit-raadslid Kurt De Loor bij de aanpak van de plannen voor de heraanleg van de Heldenlaan. Lees hierover meer via deze link.

“Wanneer een half gerucht genoeg is om onwaarheden te verspreiden, kan men zich de vraag stellen wie hier werkelijk ‘amateuristisch’ te werk gaat. Constructief oppositiewerk is niet simpel – ik heb lang genoeg op de oppositiebanken gezeten om dat te beseffen. Maar stokebrand spelen en een populistische boodschap ophangen aan geruchten zonder factcheck… Faut le faire. En dat van iemand die destijds samen met vader De Loor het volledige centrum autovrij wou maken…”

“Een paar ‘vergissingen’ van Kurt uit de wereld helpen: Bij de heraanleg van de Heldenlaan blijven alle platanen behouden. Zo heeft het ook altijd in onze beleidsverklaring gestaan. In geen énkel scenario is er sprake geweest om slechts 25 parkeerplaatsen bovengronds te behouden. Heeft het stadsbestuur een duidelijke visie? Absoluut! Na veelvuldige gesprekken met erfgoed en voortraject met studiebureau Arcadis, is er een een goed conceptueel plan uitgewerkt, waar de meerderheidspartijen zich unaniem achter scharen. Dat plan vertrekt zoals in elk groot dossier, nu voor een ronde langs de belanghebbenden en adviesraden (waar Vooruit nochtans zijn vertegenwoordigers heeft, áls ze de moeite doen om te komen natuurlijk). Toen ik onlangs transparant antwoordde binnen het bestuur van Zottegem Winkelcentrum vzw over de stand van zaken in dit dossier, werd de vraag gesteld of de handelaren versneld konden betrokken worden. Een vraag die ik begrijp en waar ik graag op in ging. En dat gebeurt vanavond.”

“Hoezo amateurisme? Na het inwinnen van alle adviezen van belanghebbenden en adviesraden, wordt het dossier in een finaal voorstel omgezet en tenslotte aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo verlopen beleidsprocessen. Omdat de waarheid haar rechten heeft, collega De Loor.”