© Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Fiscus houdt in Zottegem zitdag voor belastingaangifte

Naar aanleiding van de verhuis van het belastingkantoor van Zottegem (H. Hartplein) naar Aalst (Dr. André Sierensstraat 16) werden in 2019 voor het eerst door de FOD Financiën in samenwerking met de stad enkele zitdagen georganiseerd waarop inwoners van Zottegem op afspraak in het Administratief Centrum Sanitary bij ambtenaren van voornoemde overheidsdienst terecht konden voor hulp bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting. Ook twee jaar geleden waren een zestal dergelijke zitdagen voorzien maar wegens corona konden die toen niet doorgaan, net als vorig jaar om dezelfde reden.

In onze korte-nieuwtjes-reeks ‘Uit de paperassen van ’t stad’ kon u eerder reeds vernemen dat het college van burgemeester en schepenen op 25 april ll. besliste om bij de FOD Financiën in te tekenen om dit jaar ook in Zottegem opnieuw dergelijke zitdagen te organiseren.

Schepen van financiën Leen Goossens laat nu weten dat Zottegemnaren (alleen) op dinsdag 7 juni van 9 tot 12 en van 13 tot 14 uur in het Administratief Centrum Sanitary voor bijstand bij het invullen van hun belastingaangifte een beroep zullen kunnen doen op vier medewerkers van de FOD Financiën. Uiteraard is het noodzakelijk hiervoor alle nodige documenten mee te brengen (+ het ingevulde volmachtformulier als men zich aanmeldt voor een familielid of ander persoon) maar ook moet op voorhand een afspraak gemaakt worden. Dit kan op werkdagen van 9 tot 12 uur aan het onthaal van het A.C. Sanitary of telefonisch via 09 364 65 11.

Dit geldt ook voor telefonische bijstand want, omdat verwacht wordt dat de zitdag heel snel volgeboekt zal zijn, wijst schepen Leen Goossens ook nog op de mogelijkheid om zich telefonisch tijdens de kantooruren door medewerkers van de FOD Financiën te laten helpen. Om van deze dienstverlening gebruik te maken, moet echter ook eerst een afspraak gemaakt worden via het onthaal. Met het oog op het maken van een afspraak, wordt er in het persbericht nog de aandacht op gevestigd dat alle stadsdiensten gesloten zijn op 26 mei (feestdag) en 27 mei (brugdag). Zoals wij in een eerder NUUS-bericht al meedeelden (zie via deze link), zal het A.C. Sanitary weliswaar ook op zaterdag 28 mei dicht blijven.