Stéphan Bourlau vraagt burgemeester De Padt om ontslag te nemen


Geraardsbergen. De aanpak van de mogelijke komst van het Kwartier van de Toekomst spreekt volgens gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) tot de verbeelding en hoort eerder thuis ‘in landen met een bedenkelijk bestuur, zoals China en Rusland’. ‘De opeenstapeling van blunders, leugens en zware fouten tegen de democratische spelregels getuigt van een democratisch en moreel deficit.’ Stéphan Bourlau vraagt aan burgemeester De Padt (Open Vld) om een stap opzij te zetten. ‘Binnen de gemeenteraad moet een plan van aanpak worden opgesteld om deze stad er opnieuw bovenop te helpen.’ Ook Eerste Schepen en voorzitter van SOLVA Fernand Van Trimpont (CD&V) moet volgens de voorman van Het Alternatief de regels correct spelen. ‘Je kan niet tegelijkertijd speler en scheidsrechter zijn.’

Burgemeester Guido De Padt en eerste schepen Fernand Van Timpont

Stéphan Bourlau stelt zich ook vragen of het deontologisch wel kan dat Fernand Van Trimpont de kandidatuur van Geraardsbergen voor het Kwartier van de Toekomst Oost-Vlaanderen tekent als voorzitter van SOLVA terwijl hij Eerste Schepen is. ‘Eerste Schepen Fernand Van Trimpont moet als voorzitter van SOLVA met zichzelf in onderhandeling gaan om voor de stad Geraardsbergen goede voorwaarden te bekomen voor de bouw van de kazerne en moet zichzelf controleren of de uitbesteding volgens het boekje verloopt. Of is het andersom?’ Stéphan Bourlau vraagt dat Fernand Van Trimpont in dit dossier ‘een deontologische en democratische correcte houding’ aanneemt. ‘Je kan niet tegelijkertijd speler en scheidsrechter zijn. De Eerste Schepen van de stad Geraardsbergen moet het goede voorbeeld geven. Met dit soort streken verliest hij iedere vorm van geloofwaardigheid.’

Lak aan het democratisch beslissingsproces
Stéphan Bourlau klaagt ook de respectloze houding aan van het stadsbestuur en van de burgemeester in het bijzonder voor de democratische organen, zoals de gemeenteraad. ‘De gemeenteraad werd in eerste instantie buitenspel gezet. Op 15 maart werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een dringende informatievergadering met SOLVA die op 16 maart doorging. Tijdens de gemeenteraad werd het persbericht van de kandidaatstelling op de website van de stad gepubliceerd. Het is niet de eerste keer dat het schepencollege de oppositie buitenspel zet en geen democratische controle toelaat. Wil het schepencollege bepaalde potjes gedekt houden? Het lijkt erop dat bepaalde ontwikkelingen en beslissingen van het Schepencollege moeilijk het daglicht kunnen verdragen.’ Stéphan Bourlau zal bij Binnenlandse Zaken een klacht neerleggen voor laattijdige notulering.

Bovendien heeft het stadsbestuur – volgens de voorman van Het Alternatief – lak aan het democratisch beslissingsproces. ‘Terwijl de kandidatuur van Geraardsbergen voor het Kwartier van de Toekomst Oost-Vlaanderen reeds door burgemeester Guido De Padt, algemeen directeur Veerle Allaert en de voorzitter van SOLVA Fernand Van Trimpont op 24 februari 2022 werd ondertekend, werd het ingediende kandidaatdossier voor het Kwartier van de Toekomst ter kennisname en goedkeuring pas op de zitting van 14 maart 2022 aan het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen voorgelegd. Eerst gaat men een belangrijk dossier ondertekenen en overmaken en pas 18 dagen later legt men het document voor aan het schepencollege.  Burgemeester De Padt gaat dit soort ondemocratische praktijken uit bijvoorbeeld Rusland toch niet importeren?’ Raadslid Bourlau stelt vast dat burgemeester De Padt lak heeft aan goed bestuur en een uitgesproken democratisch deficit vertoont. ‘Beschikt burgemeester De Padt nog over genoeg bestuurlijke integriteit om deze stad doorheen deze moeilijke tijden te loodsen? Helemaal niet.’

‘Guido De Padt moet een stap opzijzetten.’
‘Bovendien blijkt dat met het officieel mailverkeer tussen de Dienst Stedenbouw en Milieu en Burgemeester Guido De Padt werd geknoeid, waardoor iets helemaal anders werd meegedeeld dan dat het er oorspronkelijk stond. Is dat niet valsheid in geschriften? Het opzettelijk manipuleren van officiële documenten is op zijn minst laakbaar en verwerpelijk.’
Burgemeester Guido De Padt werd volgens Stéphan Bourlau op een leugen betrapt. ‘Tijdens de gemeenteraad van 29 maart heb ik aan de burgemeester gevraagd of hij in de weken voor de beslissing omtrent de indiening van de kandidatuur contact heeft gehad met de betrokken voorzitters van de dorpsraden en hen gevraagd heeft om omtrent het dossier discreet te zijn. Burgemeester De Padt zei toen dat er geen contacten waren geweest, terwijl de voorzitter van de dorpsraad Schendelbeke in de pers toegeeft dat verschillende voorzitters van de dorpsraden door burgemeester Guido De Padt persoonlijk op de hoogte van het dossier werden gebracht, ‘met de uitdrukkelijke vraag om dit confidentieel te houden om te vermijden dat er commotie zou ontstaan.’ Liegt burgemeester Guido De Padt of is er weer eens een misverstand?’

‘Na deze aaneenrijging van malversaties, onkunde, geknoei en feiten die getuigen van een democratisch en moreel deficit’ roept Stéphan Bourlau burgemeester Guido De Padt op om een stap opzij te zetten. ‘Binnen de gemeenteraad moet een plan van aanpak worden opgesteld om deze stad er opnieuw bovenop te helpen.’ De aanpak rond het Kwartier van de Toekomst vormt ‘slechts het topje van de ijsberg. De Geraardsbergenaar verdient een veel beter bestuur.’

Volksraadpleging
Tot slot wijst gemeenteraadslid Stéphan Bourlau erop dat hij tegen een volksraadpleging is: ‘Voor de organisatie van een volksraadpleging moet er een wettelijk stappenplan gevolgd worden met het vereiste aantal handtekeningen (10%).  De duurtijd om een volksraadpleging te houden bedraagt minimum zes maanden en het gemeentebestuur moet beslissen of zij al dan niet bindend is. Te veel tijd gaat hier verloren en er zijn andere wettelijke stappen mogelijk om de komst van de kazerne tegen te houden.’

Nvdr: later op de week verschijnt er een uitgebreid interview met burgemeester Guido De Padt over de commotie rond het Kwartier van de Toekomst.

Julien Borremans