“Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord ‘participatie’, terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist” – Buurtbewoners uiten ongerustheid over drie grootschalige projecten in Zottegem

Buurtbewoners van de wijk Bevegem in Zottegem hebben tijdens een buurtvergadering hun ongerustheid over drie op til staande, grootschalige projecten in de wijk: de bouwplannen voor de verdubbeling van de scholencampus Bevegem, de heraanleg van de stadionsite en verschillende bouwplannen voor appartementen. “Wij willen niet meer voor voldongen feiten gezet worden, zoals we in het recente verleden hebben meegemaakt. Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord ‘participatie’, terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist.”

“De wijk Bevegem in Zottegem is een actieve wijk met heel wat scholen en een groot recreatiegebied. De bouwplannen voor de verdubbeling van de scholencampus Bevegem, de heraanleg van de stadionsite en verschillende bouwplannen voor appartementen brengen uitdagingen en bezorgdheden naar boven. We vinden dat de verschillende projecten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de kern van de zaak – mobiliteit en de openbare ruimte – te weinig besproken wordt. Een 40-tal buren kwamen donderdag 19 mei inderhaast samen om hun bezorgdheden op tafel te leggen in het ‘praatcafé’”, klinkt het buurtvereniging Bevegemse Buren. 

“De buurt vindt het positief dat de stadionsite aangepakt wordt, wat het sportieve verenigingsleven van Zottegem ten goede zal komen. Bevegem is of wordt binnenkort de uitvalsbasis voor atletiek, rugby, baseball, skaten, turnen, bowling, tennis en  padel. Toch zijn er heel wat vragen rond de komst van een bowling van 20 banen met bijhorende speelhal van 1 000 m², restaurant en buitenterras. Ook over 6 kine- en dokterskabinetten op recreatiegrond worden heel wat vragen gesteld. Dat er na al die tijd nog altijd geen duidelijkheid is over cruciale zaken zoals openingstijden en een concrete invulling van de speelhal is op zijn minst merkwaardig te noemen. Ook over het gehanteerde parkeerbeleid worden veel bedenkingen gemaakt. Het stadionproject is de fase van het overleg intussen ontgroeid, want de bouwaanvraag (het ‘geel papier’) hangt uit. Dat betekent dat ongeruste Bevegemnaren die dat willen, nog tot en met 26 juni individuele bezwaren kunnen indienen. Ze kunnen daarvoor het dossier inkijken bij de stadsdiensten of zich laten informeren bij de buurtvereniging.”

“Ook de uitbreiding van het OLVC, waar de scholencampus Bevegem verdubbelt in capaciteit, zorgt voor uitdagingen qua mobiliteit en leefbaarheid. Deze verhuis toestaan zonder milderende maatregelen, zou een regelrechte ramp zijn. Schoolomgevingen veilig maken is een topprioriteit van de Vlaamse regering. De buurt is daarom van mening dat er grondig moet nagedacht worden over de inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig vinden we daarin een partner in het OLVC dat op eigen houtje een mobiliteitsstudie liet uitvoeren. De Bevegemse Buren zullen in samenwerking met het OLVC en de andere scholen voorstellen doen om de mobiliteit in Bevegem onder controle te houden. Het zou een optie kunnen zijn om tijdelijke proefopstellingen, met extra aandacht voor de bewoners en actieve weggebruiker, voor te stellen om de verkeersstromen te optimaliseren.”

“We dringen verder aan op het versneld tot stand komen van het mobiliteitsplan voor Bevegem. Het combineren van zone 30 en blauwe zone met een duidelijk circulatie- en mobiliteitsplan zou de evolutie naar een verkeersveilige- en autoluwe woonwijk kunnen bevorderen. Veel bewoners toonden zich zeer bezorgd over de vele appartementen die kunnen bijgebouwd worden, bijvoorbeeld in de Acacialaan, op de Doornweg, Sabina van Beierenlaan en het Heilig Hartplein. De oplossing voor het probleem van grote mastodonten in de woonwijk ligt bij het finaliseren van het Woonomgevingsplan (WOP) door het stadsbestuur. Dit heeft een afdwingbaar karakter zodat bouwpromotoren geen vrijgeleide meer kunnen krijgen voor nieuwe bouwprojecten.”

“Dit zijn uitdagingen die op heel korte termijn op ons afkomen, zeggen de Bevegemse Buren. Wij verwachten daarom ook op korte termijn concrete acties van het stadsbestuur. Wij zullen, zoals altijd, concreet en positief met hen in dialoog gaan.  Wij willen niet meer voor voldongen feiten gezet worden, zoals we in het recente verleden hebben meegemaakt. Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord ‘participatie’, terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist. Bevegemse Buren heeft de stem van de buurt gehoord en engageert zich om daar nu mee aan de slag te gaan. Dat houdt in dat we: Een luisterend oor willen blijven, en waar nodig een steun willen zijn voor mensen die zich zorgen maken over de veranderingen die de komende jaren de wijk zullen veranderen. Het verslag van, en de bedenkingen uit deze buurtvergaderingen zullen overmaken aan stadsbestuur en oppositie, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. De uitgestoken hand van de OVLC directie aannemen, zodat we op gezette tijden mee van gedachten kunnen wisselen rond hun project.”

“Verder willen we alle aanwezigen te danken voor hun inzet, hun inbreng, hun positieve houding en hun engagement. We hopen dat donderdagavond een verdere stap was naar een Bevegem waar het aangenaam wonen blijft, én waar er ook ruimte is voor sport, recreatie, feesten en festivals, levenslang leren en.. leven. Meer info of zin om aan te sluiten bij de buurtvereniging? bevegemseburen@gmail.com. Als we aanvoelen dat er een collectieve bezorgdheid is, zullen we – in het algemeen belang – het proces voor het indienen van bezwaren faciliteren.”