Munkzwalm: Zone 30 Zuidlaan – reactie van schepen Patrick Moreels

Over afzienbare tijd voorzien we inderdaad een zone 30 in het centrum van Munkzwalm verduidelijkt schepen van mobiliteit Patrick Moreels.

Patrick Moreels (Schepen voor mobiliteit in Zwalm) : “Het zal weliswaar enkel gaan over het korte tracé tussen de Zwalmbeek en de spoorweg. Wij kregen daarvoor, na enig overleg weliswaar, de toestemming van Agentschap Wegen en verkeer.

Hierdoor geven we ook gevolg aan zowel onze kiesbeloftes als aan onze bestuursovereenkomsten.

Deze maatregel past in het op til zijnde algemeen en uniform snelheidsbeleidsplan voor gans de gemeente. Dit plan kreeg eerder al de goedkeuring van de gemeenteraad en werd vooraf ook voorgelegd aan het brede middenveld, vertegenwoordigd in de gemeentelijke verkeerscommissie. De uitrol is voorzien voor het late najaar, begin volgend jaar.

Wij zijn ons dus verzekerd van een zeer groot draagvlak en goed onderbouwd dossier, in weerwil van enkele “opiniemakers”.

Uiteraard komen er nog flankerende maatregelen omdat we heus wel weten dat plakkaten alleen – althans voor sommigen toch – alleen maar decor vormen.

Hoewel de pakkans er wel degelijk is, moet het aantal controles vooral dan in de dichte wijken en centra wel nog flink naar omhoog.

We kaartten dit pijnpunt in het verleden al meermaals aan bij de politiediensten, maar hopen nu op beterschap.

“Persoonlijk ben ik het huidige boetesysteem maar matig genegen omdat dit lineair is en dus niet iedereen gelijk treft, in tegendeel.

Samen met het nationale Vooruit partijbestuur blijven we daarom verder druk zetten om eindelijk eens werk te maken van een rijbewijs met strafpunten.”

De uiteindelijke doelstelling is om de verkeersleefbaarheid van onze dicht bewoonde kernen en dorpen een stuk aangenamer en veiliger te maken en recidivisten af te remmen”, aldus nog de schepen.

Ander geluid in Brakel 

In Brakel horen we een ander geluid van de Vooruit fractie die er in de oppositie zit. Daar is men resoluut tegen de  uitbreiding van de zone 30 en heeft men de vraag gesteld hoeveel ongevallen er in deze vooropgestelde zone hebben plaats gehad.  De meerderheid had daar geen pasklaar antwoord op en ging navraag doen bij de politiediensten.

Het aantal ongevallen zal  in Brakel als Zwalm zeer miniem zijn in deze zone. De zware ongevallen gebeuren nu éénmaal in de zones 70  waar de autobrokken dan in de rondte zullen vliegen.

Binnen afzienbare tijd en nog deze legislatuur worden er ingrijpende werken gepland aan de brug over de Zwalmbeek in Munkzwalm. De snelheid zal dan voor maanden zeer laag zijn want er is daar geen verkeer mogelijk!

We hebben het in Zwalm nog niet gehad over de plannen van INFRABEL om heel  wat overwegen te sluiten met als gevolg nog meer verkeer op die Zuidlaan. Als je dan een slag krijgt van een landbouwvoertuig aan bvb 10km/u dan zijn de gevolgen niet te overzien!!!!

 

 

 

X