Gedeelte Kouterslag afgesloten wegens werken vanaf 4 augustus

Vanaf 4 augustus zal een deel van het recreatiedomein Kouterslag afgesloten zijn. Het betreft de parking Kouterslag zelf en een aantal terreinen grenzend aan deze grindparking. Onder andere het grote voetbalterrein, de visvijvers, de recreatiezone tussen het voetbalterrein en de visvijvers, het skatepleintje, de speeltuin, tennisbanen, beachvolleybalterreinen, cafetaria, minigolf, petanqueclub, kunstgrasterrein en Ovenveldstraat zijn wel nog open en bereikbaar.

De specifieke zone wordt afgesloten wegens archeologisch vooronderzoek. Eerst zal het studiebureau op een aantal specifieke plaatsen boringen uitvoeren, waarna er eventueel sleuven getrokken worden. Op basis van die eventuele werken en wat men in die sleuven vindt, zal men dan bekijken of er interessante archeologische vondsten schuilgaan ondergronds.

Afhankelijk van dat vooronderzoek kan nadien een opgraving volgen, waarna de site heraangelegd wordt. Het precieze tijdstip waarop de parking en terreinen heraangelegd zullen zijn kan niet genoemd worden gezien de afhankelijkheid van het vooronderzoek. We mikken op begin 2023 als periode waarin de heraanleggingswerken kunnen aanvatten.

X