Fietsas: heraanleg fietspaden Vossenstraat, afsluiting Mellebrug

In het kader van de aanleg van de fietsas zal een deel van de Vossenstraat afgesloten worden voor verkeer vanaf 2 augustus. Ook het Kruispunt Dorpsplein-Kloosterstraat aan Mellebrug wordt vanaf 8 augustus afgesloten voor verkeer. Dat impliceert dat gemotoriseerd verkeer vanaf dan niet meer over de scheldebrug zal kunnen rijden. Wie naar Heusden wil of vanuit Heusden komt, zal een grote omleiding moeten volgen. Ook de parking aan het kerkhof wordt onder handen genomen in deze fase.

De aanleg van de fietsas houdt de (her)aanleg in van fiets- en voetpaden langsheen de Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat. De vernieuwingen worden opgedeeld in verschillende fases om zo de hinder te beperken.

Mobiliteit en verwachte hinder

Vossenstraat fietspaden

Op 2 augustus start de aannemer met het aanleggen van fietspaden in de Vossenstraat vanaf de Gontrode Heirweg tot aan de Wolvenstraat.

Omleiding

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is doorgaand verkeer niet mogelijk vanaf de Gontrode Heirweg richting station. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn door de lengte van de werfzone en het aantal bochten.

De omleiding richting Gontrode Heirweg verloopt via de Wolvenstraat en Lindestraat.

Heraanleg kruispunt Mellebrug

Voor de werken aan het kruispunt Kloosterstraat – Dorpsplein (Mellebrug) wordt redelijk wat hinder verwacht. Aangezien ook de vluchtheuvel heraangelegd wordt, zal het een tijdje onmogelijk zijn om over de brug te rijden. Het kruispunt wordt volledig afgesloten.

Wie naar Heusden wil of vanuit Heusden komt zal tijdens deze werken dus een eind moeten omrijden. De brug zal niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers zal de doorgang wel nog mogelijk zijn. Fietsers moeten hierbij wel afstappen en met de fiets aan de hand de werfzone passeren.

De aannemer probeert deze periode van totale afsluiting zo kort mogelijk te houden. De startdatum is 8 augustus en de vermoedelijke einddatum ligt op 31 augustus.

Parking Kerkhof

De werken houden opbraak en grondwerken in waarna de parking heraangelegd wordt. De parking wordt volledig afgesloten en is niet meer toegankelijk tot het einde van de werken. De timing ligt vast van 2 augustus tot 20 september.

X