‘Maak van de Gavers geen tweede Blaarmeersen.’

Geraardsbergen. Volgens het Vlaams Belang wordt het recreatiedomein De Gavers geconfronteerd met heel wat overlast. ‘We stellen vast dat de betrokkenen in heel wat gevallen deel uitmaken van overwegend allochtone groepen hangjongeren’, meent de partij. Het Vlaams Belang pleit voor ‘een consequent en streng anti-overlastbeleid’ en schuift een aantal voorstellen van aanpak naar voor. ‘Maak van de Gavers geen tweede Blaarmeersen’, meent de partij.

Het Vlaams Belang van Geraardsbergen stelt vast dat het recreatiedomein De Gavers geconfronteerd wordt met ‘overlastfenomenen’, zoals ‘baldadigheden, kleinere vormen van diefstal en/of vandalisme’. ‘De laatste jaren ontaardt de overlast echter frequent in massale vechtpartijen waarbij al te vaak personen zwaar gekwetst of gewond worden en waarbij telkens grote beschadigingen aan de infrastructuur worden aangebracht’, aldus het Vlaams Belang.

‘Allochtone groepen hangjongeren’
Volgens het Vlaams Belang moeten de dingen ‘bij naam genoemd worden’. ‘We stellen vast dat de betrokkenen in heel wat gevallen deel uitmaken van overwegend allochtone groepen hangjongeren. Zij verzamelen zich op deze plaatsen met als enige doel overlast te veroorzaken, de openbare orde te verstoren en crimineel gedrag te stellen.’

Het Vlaams Belang is vragende partij voor ‘een kordate en consequente toepassing van de bestaande wetgeving’ en het uitschrijven van GAS-boetes. ‘Het Vlaams Belang pleit resoluut voor een consequent en streng anti-overlastbeleid ten aanzien van hardnekkige overlastplegers.’ Het Vlaams Belang roept het stadsbestuur op om de problemen aan te pakken en niet te laten ontaarden. ‘Maak de Gavers onaantrekkelijk voor amokmakers!’

Het Vlaams Belang geeft ook nog enkele praktische tips voor de politie: ‘Het inzetten van mobiele eenheden of van politieruiters te paard moet dan ook mogelijk zijn om de politie toe te laten de openbare orde te herstellen.’ Daarnaast pleit de partij voor ‘gerichte en periodieke wegcontroles tijdens piekmomenten van en naar de Gavers’ om zo ‘alcohol- of druggebruik en/of bezit’ te ontraden.

‘De openbare vervoersmaatschappijen dienen ook aangespoord te worden om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Zo kunnen amokmakers geïdentificeerd worden alvorens zij Geraardsbergen bereiken.’

Maatregelen
Het Vlaams Belang vraagt het stadsbestuur om volgende maatregelen te nemen: stelselmatige aangekondigde identiteitscontroles, een tijdelijk of permanent plaatsverbod, het inschakelen van conducteurs en veiligheidsagenten op risicovolle busritten, voldoende politionele capaciteit, een mobiele politiepost, het organiseren van gerichte controles en het inschakelen van ANPR-camera’s.

‘Laat Geraardsbergen hier een vooruitstrevende rol spelen en aan Vlaanderen tonen hoe men deze problematiek van bij de basis in de kiem smoort’, besluit het Vlaams Belang.

We vroegen An Vervliet (N-VA) – gedeputeerde voor de Provincie Oost-Vlaanderen – en burgemeester Guido De Padt (Open Vld) om een reactie. Van zodra die binnen is, zullen we die publiceren.

Julien Borremans

X