Waterspelelement aan de Zwalmmolen werkt al enkele jaren niet meer!

Schepen Peter Van Den Haute: "Er wordt steeds dolomiet in het pompsysteem gebracht."

Enkele jaren terug realiseerde/financierde Toer OVL het waterspelelement en de aanvullende rustpunt infrastructuur ter hoogte van  de Zwalmmolen. Stijn Vinck (Projectcoördinator) : “Het waterspelelement en de volledige inrichting werd door de toerist/recreant zeer positief onthaald! Het gemeentebestuur Zwalm diende naar de toekomst toe enkel nog in te staan voor het onderhoud wat in feite nooit is gebeurd. Najaar 2019 stelden we vast dat ook de waterpomp moedwillig  werd vernield. Om een herstelling te bespoedigen leverde Toer OVL – tegen de afspraken inzake onderhoud in – alsnog een nieuwe waterpomp. Op dat ogenblik werden ook afspraken gemaakt inzake beter en meer frequent onderhoud + heraanleg van de ondergrond rond de waterpomp. Ondertussen zij we bijna 3 jaar verder en weigert gemeentebestuur Zwalm nog steeds enig initiatief te nemen.”

We legden ons oor te luister bij de Zwalmse schepen voor Toerisme – Peter Van Den Haute

Peter Van Den Haute: “Je ziet dat de site er netje bijligt. Dit wil echter niet zeggen dat er soms geen problemen zijn. Het plekje is populair bij wandelaars en fietsers die er halt houden om iets te eten en/of te drinken. Onze diensten passeren er verschillende malen per week om de vuilbak die er hangt te legen. Helaas moeten onze mensen ook heel vaak zwerfvuil opruimen omdat mensen de moeite niet doen om de vuilbak te gebruiken.

Na een drukke dag kan de vuilbak tegen de avond wel eens vol zitten. Wij hebben al meer dan een jaar aan de provincie de installatie van een tweede vuilbakje gevraagd maar tot op vandaag hebben wij dat nog niet ontvangen.

Het algemene (groen-)onderhoud van de site wordt overeenkomstig uitgevoerd samen met het onderhoud van de trage wegen en het onderhoud bij het Streekpunt, ons toeristisch infokantoor.

Ik heb vandaag ook melding gekregen dat er zich groepen (jongeren?) verzamelen, waarbij er heel wat alcohol wordt gedronken. Eén van onze vrijwilligers in het Streekpunt heeft een paar dagen geleden twee grote zakken zwerfvuil opgeraapt, waaronder 200 sigarettenpeuken en heel wat lege flesjes van alcoholische dranken, een lege bierbak, … Er was ook sprake van vandalisme met een losgerukt worteldoek. In het verleden hadden we al dergelijke overlast op de recreatiesite. Een gerichte aanpak met o.a. de lokale politie heeft dit opgelost maar het verlegt zich duidelijk. Wij zullen ook hier kijken wat we ertegen kunnen doen. Onze zwerfvuilcamera is mogelijks een oplossing.”  Foto 1

Spelelement

Schepen Peter Van Den Haute: “Op de site bevindt zich een waterpomp die dient als spelelement. Het geheel staat op een ondergrond van dolomiet omdat er door spelende kinderen nogal wat water wordt gemorst en de dolomiet het water goed draineert. Zoals je op de foto kan zien, is dit echter geen goed systeem omdat kinderen (maar ook vandalen) dolomiet in de pomp en de goten gooien waardoor het systeem niet meer naar behoren functioneert. Op dit ogenblik zit er geen hendel op te pomp waardoor er geen water kan worden opgepompt. Je ziet dat dit anders voor heel wat problemen zou zorgen door de vele steentjes. We zijn al op zoek gegaan naar een oplossing maar die is niet zo makkelijk te vinden: niet doorlatend genoeg, te glad indien nat, etc.”

Waterspelen zijn snel stuk in het algemeen

Waar pompjes en water bij aanwezig zijn komen er dikwijls problemen. Dit zagen we in het verleden bij het monument van de molenaar in Nederzwalm, de waterkersplukster in Roborst. Waterpartijen blijven op veel plaatsen niet gespaard van vandalisme.

De waterpartij rond de kerk in Nederbrakel is een lopende rekening  waar heel wat belastingsgeld  naar toe vloeit  door het veelvuldig onderhoud dat moet worden uitgevoerd.

 

X