Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Sinds eind april loopt in het MOU, het Museum van OUdenaarde aan de Markt, onder de titel ‘Beestig!’ een tentoonstelling van wandtapijten (uit de periode 1500 – 1700) met voorstellingen van dieren. Het Zottegemse stadsbestuur stond voor deze expo het 17de-eeuwse wandtapijt ‘De jacht van Diana’ dat in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont hangt, tijdelijk af en stemde er nu ook mee in om dit wandtapijt nog een tweetal maanden langer in bruikleen te geven omdat de tentoonstelling verlengd wordt tot zondag 6 november (in plaats van oorspronkelijk tot het einde van deze maand september).

 

  • In een eerder NUUS-artikel kon u vernemen dat Pieter Van den Bossche en Barbara Van Hoorde vanaf 1 oktober e.k. de nieuwe uitbaters van de Foyer naast het Cultuurcentrum Zoetegem in de Hospitaalstraat worden (zie via deze link). Ter gelegenheid van de jongste augustuskermis mochten zij overigens ook al enkele dagen gebruikmaken van dit stedelijk café als backstage bij de muzikale optredens aan hun Kaffe Planchee, tegen een forfaitaire vergoeding van 500 euro.

 

  • In de tweede helft van augustus werd in de Leenstraat in Grotenberge) de betonweg vervangen door een asfaltverharding. Zoals wij toen schreven, werd de uitvoering van dat werk toegewezen aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen, tegen de kostprijs van 112.011,87 euro. Dat gebeurde op basis van de offertes die vóór eind februari moesten ingediend worden maar omdat bij die berekening de verstoring van en de prijsstijgingen op de markt van bouwmaterialen en andere grondstoffen (o.a. asfalt, olie) ingevolge de oorlog in Oekraïne nog niet konden voorzien worden, is nu door de aannemer de toepassing van de wettelijke herzieningsformule gevraagd. Het schepencollege is hiermee akkoord gegaan en met de daaraan verbonden meerkost ten bedrage van 10.168,66 euro.