Veertig jaar Monasterium Mariakluizen in Zegelsem

Veertig jaar geleden kochten de broeders Andreas Vanvlasselaer en Yvan Jacques op 13 augustus 1982 een hoevetje aan op de Keiweg  in Zegelsem.

Broeder Yvan: “Het groeide uit tot een oecumenische gemeenschap gebaseerd op de principes van het kluizenaarsleven in Egypte. Ze bouwden er vijf kluizen voor de broeders, alsook een ontmoetingszaal voor de talrijke bezoekers en bedevaarders.

De gemeenschap stond van in het begin open voor verschillende kerkgemeenschappen die niet fanatiek zijn. Zo kwamen er Protestanten, Kopten, Oud-Katholieken en zelf Anglicanen over de vloer of verbleven er.

De tentoonstelling geeft een beeld van het reilen en zeilen in de gemeenschap. Ze is gratis te bezichtigen tot en met zondag 23 oktober. Elk weekend van 14.30 tot 17.00 uur en is gratis.”