Met de bus mee naar Aalst voor aanstelling deken Hans

Met een afscheidsviering op zondag 9 oktober (hierover meer in een volgend NUUS-artikel) zet E.H. Hans Vandenholen weldra een punt achter dertig jaar pastoraal werk in Zottegem, waarvan twaalf jaar als pastoor-deken. Zoals toen gemeld, werd hij immers op 11 juli door de Gentse bisschop Lode Van Hecke benoemd tot pastoor-deken van Aalst. Daar heeft zijn aanstelling plaats op zondag 23 oktober om 15 uur in de Sint-Martinuskerk.

Er wordt een bus ingelegd voor wie deze plechtigheid – met receptie aansluitend bij de eucharistieviering – wil bijwonen. Een zitje reserveren kost 10 euro per persoon en kan gebeuren in het dekenaal secretariaat tot uiterlijk woensdag 12 oktober door middel van een e-mail naar parochie.zottegem@kerknet.be of telefonisch via 09 233 91 59. Het inschrijvingsgeld betalen (door overschrijving op rekeningnr. BE46 7785 9304 6436 van ‘Pastorale werking parochie Zottegem’ met vermelding van de namen van de medereizigers) dient pas te gebeuren na bevestiging vanuit het dekenaal secretariaat en na betaling is de inschrijving definitief. De bus vertrekt om 13u30 stipt aan de kerk op het H. Hartplein in Bevegem; de terugkeer wordt voorzien omstreeks 19 uur.