©Stad Ninove - simulatie abdijsite

Nieuwe opgravingen langs de Kloosterweg

De terreinen voor de Abdijkerk te Ninove zullen in 2023 een metamorfose ondergaan. Maar vooraleer de werken hiervoor kunnen aanvatten, duiken archeologen er de grond in om de geschiedenis van deze plek in kaart te brengen. In opdracht van Stad Ninove zullen archeologen van SOLVA gedurende enkele maanden een archeologisch onderzoek uitvoeren. Ze hopen meer te weten te komen over de geschiedenis van de voormalige norbertijnenabdij die hier sinds de 12de eeuw gestaan heeft.

©Sophie Richez – Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen-Groen)

Schepen Wouter Vande Winkel: “De Dienst Archeologie van SOLVA start op maandag 10 oktober met een archeologisch onderzoek op en rond de Kloosterweg ter hoogte van de Abdijkerk. In de eerste week zal een deel van de verharding worden opgebroken. Op maandag 17 oktober starten de archeologen met hun onderzoek. Deze eerste fase zal onder voorbehoud van goede weersomstandigheden ca. 36 werkdagen in beslag nemen.”

Het archeologisch onderzoek gebeurt in het kader van de geplande rioleringswerken en de aanleg van het Abdijplein. Deze werken hebben een grote impact op de ondergrond en eventuele archeologische resten die daarin bewaard zijn.

Historisch en eerder archeologisch onderzoek toonden aan dat er vanaf de tweede helft van de 12de eeuw al een abdij op de locatie aanwezig was. Het huidige onderzoek verwacht ook oudere vondsten te ontdekken. Door de geplande werken zullen deze restanten voorgoed verdwijnen.

Tijdens het onderzoek worden alle archeologische resten geregistreerd. Schepen Wouter Vande Winkel: “Tezamen met het verzamelde vondstenmateriaal kunnen ze een bijdrage leveren aan het historisch en archeologisch onderzoek van de site en aan de geschiedenis van de stad Ninove.”