Merelbeke/Melsen Scouts Were Di Melsen ontvangen in de raadszaal voor hun 50ste verjaardag

voert wegens succes zelfs ledenstop in

Een delegatie van Scoutsgroep Were Di Melsen werd op het gemeentehuis van Merelbeke ontvangen naar aanleiding van hun 50ste verjaardag. De scoutsgroep is razend populair en moest met 230 leden zelfs een ledenstop invoeren.

Geschiedenis

Uit de vele gesprekken die E.H. Fred Schaubroeck voerde over de vrije tijdsbesteding van jonge mensen met o.a. Raf Wollaert, organist, groeide de idee van een jeugdbeweging. Naast het voetbalspel was er toen voor de jeugd nog geen geordende zinvolle ontspanning. Het uiteindelijke resultaat van deze gesprekken was dat door 6 personen op 23 januari 1972 beslist werd een scoutsgroep op te richten en daarvoor op 6 februari een eerste ontmoeting met jongens van 7 tot 14 jaar te beleggen in de parochiezaal. De 6 initiatiefnemers waren: Fred Schaubroeck, Raf Wollaert, vroeger Chiroleider te Merelbeke, Mieke De Cocker, Gertrude Huyghe, Marc Helderweirt en Alex Van Den Berghe.

De optimisten hadden 20 jongens verwacht op 6 februari doch er waren er 29 en de zondag daarna waren er reeds 35. De jonge scoutsgroep nam de naam aan van Were Di Melsen en werd erkend door het Verbond der Vlaamse Katholieke Scouts en ingedeeld bij het distrikt Land Van Rode.

Vanaf 28 september 1986 werden ook de meisjes van 14 tot 16 jaar aanvaard bij de Gidsen. Were Di recruteerde oorspronkelijk zijn leden in Melsen zelf maar vanaf het scoutsjaar 1973-1974 ging men buiten de grenzen van de eigen gemeente: Schelderode, Vurste, Gavere, Dikkelvenne, Merelbeke Lemberge en in 1981 waren er zelfs aanvragen uit Drongen. Na drie jaar werking, werkjaar 1975-1976, waren er 78 leden en 12 leid(st)ers en in september 1986 begon het werkjaar met 140 leden.

Lokaal

De parochiezaal en de speelkoer van de vroegere vrije lagere school werden spoedig te klein en de leiding zocht een nieuwe behuizing. In 1973-1974 werd de oude smidse van Ren? Tack en de zolder van Odilon Mortier als bijkomende ruimte gebruikt en op 1 september 1974 werd in de Makkegemstraat te Schelderode een huis en 5.000 m² grond gehuurd waar op 4 mei 1975 een eerste Opendeurdag doorging. Lang duurde het in de Makkegemstraat niet want de groep kreeg opzeg tegen 1 oktober 1976. Het voormalige gemeentebestuur van Melsen had de scouts op 17 december 1976 een stuk gemeentegrond aan de Meersstraat laten gebruiken als speelterrein. In juli 1977 liet het nieuw gemeentebestuur van Merelbeke (fusie sinds april ’77) toe een stuk grond in de Burg. Ed. Ronsestraat te gebruiken, alsook de W.C.’s en de speelplaats van de gemeenteschool. Kort nadien kreeg de groep een principieel akkoord een verplaatsbaar lokaal te mogen oprichten in de Burg. E. Ronsestraat. De groepsraadvergaderingen mochten doorgaan in de raadzaal van het vroegere gemeentehuis. In februari 1979 kwam er een oplossing voor het beh?uizingsprobleem. Men vond in Landegem een afgedankte barak die door vrijwilligers werd afgebroken en naar Melsen gebracht en in april opgesteld op de vroegere boomgaard van het schoolhuis. Zij kon met Melsenkermis, derde zondag van september 1979, in gebruik worden genomen. In 1985 werd bijkomend nog een leeggekomen huisje in de Meerswegel gehuurd. (Later werden ook de klaslokalen van de vroegere gemeenteschool gebruikt en sedert 1996 verblijft de groep in haar eigen lokalen in de Kerkwegel)