© Farys

Mogelijke hinder in watertoevoer in Zottegem

Omwille van een lek moeten er door het drinkwaterbedrijf Farys tussen 21 uur vanavond (dinsdag) en 14 uur morgenmiddag (woensdag) dringende herstellingswerken uitgevoerd worden aan de waterleiding tussen Brakel en Gent. Daardoor zullen er zich in delen van Zottegem onderbrekingen en drukschommelingen in de drinkwatertoevoer voordoen.

Vooral de inwoners van Zottegem-centrum, Leeuwergem, Elene, Velzeke en Strijpen kunnen hierdoor hinder ondervinden. Aangeraden wordt om als voorzorgsmaatregel op voorhand enkele emmers water te vullen. Alle betrokken klanten waarvan Farys contactgegevens heeft, zullen hieromtrent (nog) een sms of mailtje ontvangen. De stand van zaken van de werken kan gevolgd worden op https://www.farys.be/nl/hinder-toevoerleiding-zwalm.