Leerlingen ‘Defensie en veiligheid’ kregen paracommando’s op bezoek

Geraardsbergen. De leerlingen van het zesde jaar ‘Defensie en veiligheid’ van het atheneum kregen een boeiende uiteenzetting van drie militairen en ze konden ook het moderne, snelle en flexibele legervoertuig van de special forces, de RRV Jankel Fox, op de speelplaats aanschouwen.

“De leerlingen van de vakspecifieke studierichting ‘Defensie en veiligheid’ ambiëren allemaal een job in de veiligheidssector en zijn altijd enorm geïnteresseerd wanneer Defensie naar school komt voor boeiende workshops”, vertelt opleidingscoördinator dhr. Chris Teirlinck. Twee militairen van ‘3BN Para’ en één militair van ‘6 Gp CIS’ vertelden over de selectievoorwaarden en de selectieproeven bij Defensie. Er werd een duidelijk beeld geschetst van de werking binnen de verschillende takken van Defensie en natuurlijk konden de leerlingen vragen stellen over het materiaal, de wapens, de opdrachten en de voertuigen.

Op de speelplaats stond het indrukwekkende nieuwe voertuig, de RRV Jankel Fox, te blinken. Dit rapid reaction vehicle of RRV wordt gebruikt door de expeditionaire, licht gemotoriseerde landstrijdkrachten en special forces. Deze zijn geschikt om operaties snel, autonoom en flexibel uit te voeren.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen beschouwt ‘Defensie’ als een zeer waardevolle partner en bedankt hen om hun expertise te delen met onze leerlingen.