Hoe moeten we omgaan met de schaarse open ruimte in Zwalm?

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de bouwshift: wat er echt in staat en hoe ermee aan de
slag te gaan.
Open Vld Zwalm organiseert op woensdag 9 november een infoavond over open ruimte in
Vlaanderen. Betonstop, bouwshift en verdichting. Je kan er de afgelopen jaren niet omheen.
Ruimtelijke ordening en ontwikkeling zijn actueler dan ooit. Wat is nu, uitgaande van de
Strategische Visie Beleidsruimte Vlaanderen, de concrete doelstelling van de Vlaamse
Regering? U komt het allemaal te weten op deze avond. Ingo Luypaert, medewerker van het
kabinet van Bart Somers was nauw betrokken bij de totstandkoming van de strategische visie
en loodst u doorheen de teksten van het beleidsplan. Deze inzichten bieden ongetwijfeld
inspiratie om ook na te denken over hoe het beleidsplan binnen onze gemeente in de praktijk
kan worden omgezet. Een gratis drankje wordt alvast aangeboden.
Praktisch: Woensdag 9 november 2022 om 19:30 uur in zaal “De Munk”, 9630 Zwalm,
Sportlaan 3. Uw inschrijving wordt gewaardeerd via zwalm.openvld@gmail.com.
Meer info?
Matthijs Verschraegen (0477/04.45.47, matthijs_verschraegen@hotmail.com).
Johan De Bleecker (0475/44.36.10, johan.debleecker@vdab.be).

Foto archief BB