Stad ondersteunt leerkrachten basisscholen in omgaan met ouders met diverse achtergrond

Voor veel leerkrachten vormt het contact met ouders met een diverse achtergrond vaak een uitdaging. Daarom bundelden de medewerkers van het Huis van het Kind, het Sociaal Huis en het Agentschap Integratie en Inburgering de krachten om leerkrachten in het Ninoofse basisonderwijs hierin te ondersteunen.

Krachtig samenwerken

Na een aantal werksessies met een afvaardiging van elke Ninoofse basisschool werd in het voorjaar van 2021 het actieplan ‘Krachtig samenwerken met – anderstalige – ouders’ opgemaakt. Als eerste werd een onderwijsbrochure ontwikkeld voor ouders die nieuw zijn in Ninove. Deze brochure, verdeeld via Kind en Gezin, dienst burgerzaken en Huis van het Kind, bevat info over de werking en verwachtingen van de scholen. Ook de brugfigurenwerking werd geoptimaliseerd. Scholen kunnen beroep doen op een brugfiguur wanneer de samenwerking tussen school en ouders niet goed verloopt. De brugfiguur kan ondersteunen tijdens gesprekken, maar kan ook informatie geven over de schoolwerking, welzijnsdiensten of vrije tijd in Ninove. In 2022 werd gestart met werksessies rond communicatie met anderstalige ouders, waarna het aanbod aan taalhulpmiddelen werd uitgebreid en een beslismodel en een visietekst voor de scholen werden ontwikkeld. De basisscholen gaan intussen al met dit materiaal aan de slag.

Pedagogische studiedagen

Tijdens de werksessies werd ook duidelijk dat er nood is aan extra ondersteuning van de leerkrachten. Niet alleen de directie en het zorgteam moeten mee zijn in dit verhaal, maar het hele schoolteam. Daarom werd vanuit de werksessies gekozen om in november een pedagogische studiedag te organiseren voor alle leerkrachten, zorgleerkrachten en directies van alle Ninoofse basisscholen van elke scholengroep. Tijdens de studiedag worden de nodige tools aangereikt om tot een krachtige samenwerking met álle ouders te komen. Communicatiehulpmiddelen, duidelijk gesproken taal, ouderbetrokkenheid, heldere brieven opstellen… stonden allemaal op het programma, naast workshops door medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering, Samenlevingsopbouw, De Zuidpoort scholen uit Brussel, Ronse en Aalst. Na deze studiedag gaan de leerkrachten aan de slag met de opgedane inspiratie.

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken: “Ik ben zeer trots op de studiedag die onze medewerkers uitwerkten voor de scholen. De thema’s sluiten goed aan bij de noden van leerkrachten en de inhoud is zeer kwalitatief. Kinderen opvoeden en motiveren tot leren is een gedeelde opdracht van ouders en scholen. Beide partijen versterken elkaar, ik ben dus blij dat de scholen tijd willen investeren in hoe ze nog meer ouders kunnen bereiken. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de ouders: het is belangrijk dat zij doordrongen zijn van de waarde om het schools functioneren van hun kinderen mee op te volgen.”