Zottegem moet besparen, maar: “Belastingen worden niet verhoogd”

De stad Zottegem laat weten dat het gezien de inflatie, hoge energieprijzen en stijgende bouwprijzen zijn meerjarenplanning zal moeten bijsturen. “Een verhoging van de belastingen, zoals andere steden doen, willen wij niet doorvoeren”

“Momenteel zijn we in Zottegem volop bezig met de aanpassing van het Meerjarenplan”, zeggen schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) en burgemeester Evelien De Both (N-VA). “Bij de presentatie van de jaarrekening 2021 eind juni toonden de cijfers aan dat we onze financiën netjes op orde hadden. We realiseerden, zoals elk ander jaar, een mooi overschot en hadden voldoende financiële middelen om de investeringen zelf te financieren. Sterker nog: al voor het derde jaar op rij slaagden we erin de historische schuld verder af te bouwen om ons zo te wapenen voor de toekomst. Ik maakte toen al de kanttekening dat de financiële uitdagingen die op ons afkwamen niet min zouden zijn. Nu we de oefening gestart zijn, is het heel duidelijk dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, willen we de financiën gezond houden. De reserves die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd smelten als sneeuw voor de zon. Er zit dus niets anders op dan te besparen en investeringen over een langere periode uit te spreiden. Door de vele indexaties van personeelslonen en de stijgende energieprijzen hebben we te maken met een sterke toename van de kosten. We bekijken welke optimalisaties we kunnen uitvoeren en zullen ook moeten snoeien in de eigen werkingsmiddelen. Dat proberen we te doen zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening. Een verhoging van de belastingen, zoals andere steden doen, willen wij niet doorvoeren. Het leven is voor onze inwoners de afgelopen maanden sowieso al veel duurder geworden, dus een algemene belastingverhoging die iedereen treft is niet aan de orde. Er dienen nog enkele moeilijke knopen doorgehakt te worden. Op de gemeenteraad van december zullen we toelichten welke concrete maatregelen genomen zijn.”