Gentsestraat blijft nog voor onbepaalde tijd afgesloten

Burgemeester De Padt: 'Het is onaanvaardbaar dat de zaak zolang aansleept.'

Geraardsbergen. Op zaterdag 26 maart 2022 werd een ondergrondse wegverzakking vastgesteld ter hoogte van Gentsestraat 124-126. Doordat de getroffen woningen instabiel bleken, werd de straat uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. De woningen zouden gesloopt worden maar de complexiteit van het dossier belemmert de vooruitgang. De Gentsestraat blijft daarom nog voor onbepaalde tijd afgesloten.

De woningen werden in tussentijd grondig geschouwd door experten. Daaruit bleek dat ze gesloopt moeten worden. Enerzijds omdat de beschadigingen aan de woningen te ernstig zijn en anderzijds omdat een van de woningen niet alleen kan blijven staan na de sloop van de andere.

Oorzaak
Het onderzoek naar de oorzaak van de wegverzakking is complex. De gesprongen waterleiding bevindt zich ondergronds en kan op dit moment niet vrijgegraven worden omwille van instortingsgevaar van de woningen. Het onderzoek van de betrokken waterleiding en de bovenzijde van het gewelf, en bijgevolg ook het bepalen van de aansprakelijkheid in dit dossier, kan dus pas plaatsvinden nadat de woningen gesloopt zijn. De experten zijn hierdoor in een vicieuze cirkel beland. De gerechtsdeskundige heeft de betrokken partijen verzocht om onderhandelingen op te starten en na te gaan op welke wijze de vicieuze cirkel doorbroken kan worden. Een volgende expertisevergadering wordt ingepland.

Burgemeester Guido De Padt betreurt de situatie: “Het is onaanvaardbaar dat de zaak zolang aansleept. Dit is een extra opdoffer voor de betrokkenen. We hopen dat de Gentsestraat binnenkort opnieuw kan worden opengesteld. Het lokaal bestuur doet er alles aan om dit dossier van nabij op te volgen”.